GRAD BOSANSKA KRUPA: Blizu 1,5 miliona KM investicija u infrastrukturu u Bosanskoj Otoci, ulici 511. sbbr i ulici Mirsada Crnkića

3 min. čitanja

U Kabinetu gradonačelnika Bosanske Krupe Armina Halitovića potpisani su danas Ugovori o izvođenju radova na izgradnji kanalizacione mreže u gradu Bosanska Krupa u okviru WATSAN projekta. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 1.458.434,60 KM, a izvođači sa najpovoljnijim ponudama otpočeti će sa radovima odmah po uvođenju izvođača u posao.

Naime, radi se o tri značajna infrastrukturna projekta koji obuhvataju radove na izgradnji kanalizacione mreže u Bosanskoj Otoci, na lijevoj strani ulice 511. slavne brdske brigade i u ulici Mirsada Crnkića.

U Bosanskoj Otoci je planirana izgradnja kanalizacijskog sistema na dijelu rukavca rijeke Une u ukupnoj dužini od 1293 m, kao i regulacija rukavca rijeke Une u Bosanskoj Otoci u ukupnoj dužini od 524 metra. U okviru ovih radova planirano je i postavljanje novog sloja asfalta od mosta prema Mandi do pružnog prijelaza. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 551.070,00 KM, a izvođač radova je konzorcij doo „Euro-Cop Invest“ i doo „BC-gradnja“. Rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Ono što je važno za napomenuti jeste da će biti izvršena i zamjena dotrajalih azbestno cementnih vodovodnih cijevi novim PVC cijevima.

U ulici Mirsada Crnkića radit će se takođe na kanalizacijskom sistemu. U sklopu potpisanog Ugovora predviđena je izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u ukupnoj dužini od 369 metara. Izvođač radova je konzorcij doo „Euro-Cop Invest“ i doo „BC-gradnja“, a ukupna vrijednost ugovorenih radova je 408.330,00 KM. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Po izgradnji kanalizacije planirana je i potpuna rekonstrukcija ulice sa izgradnjom trotoara.

Ulicu 511. slavne brdske brigade ovog ljeta čeka još jedno uređenje, ovaj put na lijevoj strani ulice. Uz projekat uređenja javnih površina koji je uveliko u toku, ovog ljeta realizirat će se i projekt rekonstrukcije kanalizacijskog sistema na lijevoj strani 511. sbbr. Ugovorom o izvođenju radova predviđena je rekonstrukcija 1500 metara kanalizacijskog sistema kojim se rješava dugogodišnji problem odvodnje fekalnih voda u ovom dijelu ulice. Ukupna vrijednost planiranih radova je 499.034,60 KM, a izvođač radova je firma „KOV-GRAD“ doo Bužim. Rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Podijeli ovaj članak