Dobra priprema,usaglašenost i Bosanska Krupa ima Budžet za 2023.godinu

7 min. čitanja

Grad Bosanska Krupa 27. decembra u 17 sati dobio je Budžet za 2023.godinu,kao i sva prateća budžetska dokumenta.Dobro pripremljena sjednica,usaglašenost stavova ,tek poneka dopuna sitnih infrastrukturnih zahvata ,odnosno prijedloga nekoliko gradskih vijećnika , i u konačnici,sa 22 glasa za – lokalne zakonodavne i izvršne vlasti ,u narednoj godini, će raspolagati sa 15.780.812. maraka.,što je za milion i 440 000 konvertibilnih maraka više nego što je bilo predviđeno Nacrtom.

Predlagač Budžeta,gradonačelnik Armin Halitović je kazao da će ovogodišnji budžet biti u potpunosti ispunjen planiranim sredstvima, a budući Budžet koji ćemo početi realizirati za nekoliko dana će sigurno premašiti svoj danas usvojeni okvir do kraja godine.Budžet je zasnovan na realnim potrebama ,u skladu sa zakonskim propisima,većinom na sredstvima koja su već potpisana,kako na utrošenim,tako i na finansijski zaokruženim projektima koji su u realizaciji ,s velikom mogućnošću ili realnošću, da kroz projekte za koje su već udareni temelji,slijedeće godine bude izvršen i s većim iznosom.

Sve što je predloženo na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Bosanska Krupa ,koja je efektivno trajala tek nešto više od sat vremena, je prihvaćeno velikom većinom glasova vijećnika,što bi u demokratskom smislu, bilo dobro da obilježi i sve naredne sjednice,koje odlikuju dobre pripreme i usaglašenosti kroz komisije i Klubove vijećnica i vijećnika.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Lipovača,u ime svoje i vijećnika i vijećnica čestitao je predstojeće novogodišnje praznike građanima Grada Bosanska Krupa,a i sto je to učinio i gradonačelnik Armin Halitović ,u svoje i u ime uposlenika Gradske uprave Bosanska Krupa.

Raspravljano je i o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o općinskim administrativnim taksama te su usvojene izmjene koje se odnose na takse koje se naplaćuju za izdavanje prethodnih vodnih saglasnosti i vodne dozvole,obzirom da dosadašnji troškovi izdavanja ovih dozvola podrazumijevaju dosta koraka i dosadašnje takse nisu dovoljne da pokriju osnovne troškove. Taksa za ovu namjenu je sada stotinu konvertibilnih maraka.Već je ustaljeno da se na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u tekućoj godini raspravlja i o Prijedlogu Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području grada Bosanska Krupa za 2023.godine koja je ostala ista kao prošle godine u vrijednosti 600 konvertibilnih maraka , Prijedlogu Odluke o utvrđivanju bazne cijene kao osnovice za obračun naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2023.godinu na području grada Bosanska Krupa te Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2023.godinu,koja takođe nije promijenjena za građane,ali jeste u dijelu koji se odnosi na podzemne i nadzemne instalacije koje postavljaju poduzeća,koja su i sama povećala znatno cijene svojih usluga.Sva tri prijedloga,osim u dijelu ove dvije izmjene su usvojena i ne razlikuju se u odnosu na prethodne godine.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog Rješenja o utvrđivanju javnog interesa izgradnja i asfaltiranje lokalnog puta “Kohmani”u Jezerskom, a posebno značajno je i usvajanje Prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023.godinu koji je jedan od bitnijih dokumenata koje donosi Gradsko vijeće a za 2023. godinu predviđeno je da se u tu namjenu potroši 952.918,81 KM.

Data je saglasnost na Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora JP „Radio Bosanska Krupa“ d.o.o. Bosanska Krupa .Saglasnost je dobio prijedlog Nadzornog odbora kandidatkinji koja je prošla zakonsku proceduru izbora -Renati Sedić ,izvršnoj direktorici Radija Bosanska Krupa.

Zbog odluka ustavnog suda F BiH vezanih za odluke koje su donošene u općinama sarajevskog kantona i s kojim se moraju sada uskladiti i sve druge općine i gradovi u F BiH usvojen je i Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa 23.6.2022.godine zatim Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa od 5.8.2022.godine, te Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa od 14.10.2022.godine i Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa od 6.12.2022.godine.

Već ustaljeno na kraju sjednice vijećnici su rad u ovoj godini zaključili primanjem k znanju izvještaja iz Policijske stanice Bosanska Krupa.

Statut Grada sačekat će podršku vijećnika i vijećnika u slijedećoj godini,jer i ovaj put, nekoliko ruku je falilo za njegovo usvajanje.

U zanimljivim vijećničkim pitanjima možemo istaknuti da su se većinom odnosila na uređenje i asfaltiranje manjih dionica puteva na području Grada,zatim osvjetljenja,te zimskog čišćenja puteva,te odrona.Za neke od kratkih dionica građani su donacijama već obezbijedili dio novca pa im je potrebno sufinansiranje,neki poslovi su ostali nedovršeni,neki su problemi nastali posljednjim poplavama,a iz odgovora Gradonačelnika smo mogli zaključiti da su opravdani i da će se u toku godine ili vrlo brzo za neke dijelove, moći se udovoljiti prijedlozima.

Također na pitanje,o visini sredstava koje je Grad Bosanska Krupa dobio za prošle poplave od Kantonalnog štaba civilne zaštite,načelnik je kazao da su to sredstva od 12 000 konvertibilnih maraka,koliko je Grad interventno i tražio,te da tek traje proces utvrđivanja stvarnih šteta kroz prijave i izlaske na teren i da će se te štete finasirati na drugi način.

Na kraju ovog izvješta,kažimo i to,da u narednoj godini idemo u rad Gradskog vijeća s jednim novim Klubom koji su zasnovali vijećnik Mirsad Jusić i vijećnica Vildana Jogić,dok Klub vijećnika Stranke demokratske akcije od 2023.godine će činiti sedam vijećnika ove političke stranke.

 

 

 

RadioBK

Podijeli ovaj članak