Referendum o opozivu Srđana Mandića bit će prolongiran za oktobar

4 min. čitanja

Održavanje referenduma, koji je na temelju inicijative Općinskog vijeća Centar za pokretanje opoziva načelnika ove sarajevske općine Srđana Mandića (NS) bio zakazan za 17. septembar, bit će prolongiran, najvjerovatnije do polovine ili treće sedmice oktobra.  

Saopćio je to danas šef Kluba vijećnika Naroda i Pravde (NiP) u Oćinskom vijeću Centar Hidajet Porić na pres-konferenciji održanoj uoči vanredne sjednice Općinskog vijeća Centar na kojoj će biti razmatrana Informacija o procesu provođenja opoziva načelnika općine Centar Srđana Mandića, a koju je sačinila nadležna komisija.

Kazao je kako će na vanrednoj sjednici, sa samo jednom tačkom dnevnog reda, biti razmotrena spomenuta informacija, te preciziran novi termin za provođenje referenduma,  navodeći kako je kašnjenje u njegovom provođenju, zapravo, produkt opstrukcija aktuelnog općinskog načelnika.

U prilog izrečenoj tvrdnji podsjetio je kako se, usljed neblagovremenog osiguranja neophodnih sredstava, kasni u otpremanju glasačkih listića putem pošte, hronološki opisujući korespondenciju sa načelnikom Mandićem u vezi s preraspodjelom sredstava, do dodjele volontera Komisiji za provođenje postupka opoziva načelnika za administrativnu podršku, umjesto državnog službenika.

– Načelnik zajedno s predstavnikom Službe za poslove OV i drugim službama trebao se od prvog dana staviti na raspolaganje ovoj komisji kako bi se cijeli proces odvijao nesmetano i kako bi 17. septembra imali referendum koji smo zakazali na vanrednoj sjednici – naveo je Porić.

Ustvrdio je kako je Mandić opstruirao rad Komisije kako ne bi došlo do referenduma,  “dok je u javnosti prikazivao da želi da dođe do referenduma i da je uvjeren u pobjedu”.

Dodao je kako ne želi prejudicirati nikakve rezultate, te da je opoziv pokrenut usljed kritika i nezadovoljstva građana, pozivajući Mandića da nakon što je preraspodjelio sredstva u skladu sa zakonom, bude suport spomenutoj komisiji i osigura njen neometan rad, te da joj dodijeli državnog službenika koji će u skladu sa zakonom izvršavati sve poslove, kao i da osigura podršku drugih nadležnih službi.

U osvrtu na dešavanja i ocjene/interpretacije koje su pratile inicijativu za Mandićev opoziv, Porić je demantirao navode, interpretacije i narativ u vezi s konotacijama koje se tiču etničke/nacionalne pripadnosti, podsjećajući kako je sastav Kluba NiP-a multietnički, te da njihovo političko djelovanje karakterizira duh zajedništva i otvorenosti.

– Sarajevo je grad koji je bio otvoren i u toku rata i poslije rata i grad koji će uvijek biti otvoren za različitosti, ali u kojima se moramo uvažavati i poštovati – potcrtao je Porić, podsjećajući, također, kako je Mandić tokom kampanje 2020. godine imao apsolutnu podršku NiP-a centralne sarajevske općine i vijećnika koji su s njim obilazili teren.

Porić je, istovremeno, odbacio navode o tome “kako su oni koji su pokrenuli pitanje opoziva lobisti građevinske mafije, odnosno da žele da pogoduju investitorima”, ilustrirajući to primjerima objekata sa čijom se legalizacijom ne slažu.

Šef Kluba nezavisnih vijećnika Mehmed Nuhanović, također, je naveo kako su svi svjedoci opstrukcija općinskog načelnika od samog početka djelovanja Općinskog vijeća, te njegovog “jako ružnog ponašanja prema vijećnicima”.

Kako je kazao, optrukcije su stizale i od državnih službenika kada bi vijećnici postavljali određena pitanja, pa do posljednjih dešavanja kada je zaobiđeno OV u vezi s reorganizacijom i sistematizacijom Općine Centar.

– Mi smo ovdje da radimo u interesu građana. Od nas građani traže akciju, građani traže da vide projekte na području općine Centar. Mi nemamo investicionih projekata – kazao je Nuhanović, uz opasku da je ono što načelnik Mandić pokušava prikazati kao investicije, zapravo, sanacija postojećih objekata.      

Podijeli ovaj članak