Radovan Višković sazvao posebnu sjednicu Vlade RS-a

1 min. čitanja

Predsjednik Vlade RS-a Radovan Višković sazvao je za danas, 39. posebnu sjednicu, a na dnevnom redu će se, osim ekonomskih reformi i budžeta, naći i mogućnost novog zaduživanja ovog entiteta.

Tako je dnevnim redom predviđeno da prva tačka bude razmatranje Prijedloga programa ekonomskih reformi RS-a za period 2023 – 2025. godine, po hitnom postupku.

Druga tačka je razmatranje Prijedloga budžeta RS-a za 2023. godinu, po hitnom postupku, a treća razmatranje Prijedloga zakona o izvršenju Budžeta RS-a za 2023. godinu, po hitnom postupku.

Ostale tačke odnose se na zaduživanja ovog entiteta, pa se tako u četvrtoj tački razmatra Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju RS-a za 2023. godinu, a peta je razmatranje Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduživanju RS-a emisijom trezorskih zapisa za 2023. godinu.

Zadnja tačka dnevnog reda je razmatranje Prijedloga odluke o iznosu garancija koje može izdati RS u 2023. godini.

Podijeli ovaj članak