Odluka Vlade FBiH: Besplatna vožnja na jednoj od dionica autoputa 5c do kraja oktobra

2 min. čitanja

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar dala suglasnost za privremenu obustavu – suspenziju naplate cestarine na autocesti na dionici od Vlakova do Bradine u periodu od 23. 9. do 30. 10. 2022. godine.

Za realizaciju ove Odluke zadužene su Autoceste FBiH, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Kako je obrazloženo, na sastanku održanom 19. 9. 2022. godine u Vladi FBiH, kojem su prisustvovali premijer FBiH, federalni ministar prometa i komunikacija, direktor JP Autoceste FBiH, izvršni direktor JP Ceste FBiH i predstavnik izvođača radova na dionici autoceste Tarčin – Ivan, dostavljena je i prezentirana informacija o potrebi zatvaranja magistralne ceste M-17 na dionici Tarčin – Bradina za sva motorna vozila koja su u tranzitnom prometu, zbog njene sanacije nakon izgradnje dionice autoceste Tarčin – Ivan, uz napomenu da je završena ova dionica autoceste do Bradine, javlja Fena.

Kako se radi o izrazito prometnoj dionici magistralne ceste, a kontinuiran promet nije moguće osigurati preusmjeravanjem prometa na jednu traku, bila je neophodna privremena obustava prometa na ovom dijelu magistralne ceste, te privremeno preusmjeravanje tranzitnog prometa na novoizgrađenu dionicu autoceste Tarčin-lvan. Istovremeno, za lokalno stanovništvo bi bio osiguran promet na magistralnoj cesti.

Stoga je jedan od zaključaka sastanka bio da je, budući da ne postoji alternativno rješenje odvijanja prometa bez naplate cestarine, potrebno donijeti odluku o privremenoj obustavi – suspenziji naplate cestarine od Vlakova do Bradine.

Podijeli ovaj članak