Kampanja “Oružje ne štiti, oružje ubija”: U školama RS počela predavanja

2 min. čitanja

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) organizuje kampanju “Oružje ne štiti, oružje ubija” čiji je cilj da upozna djecu školskog uzrasta sa potencijalnim opasnostima koje predstavlja nezakonita upotreba vatrenog oružja, kao i rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima.

Iz MUP-a RS-a najavljeno je da će od 22. maja do 9. juna biti organizovana edukativna predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske, kako bi im se ukazalo ne samo na opasnosti koje nosi upotreba vatrenog oružje, već i primjere koji su nažalost završili tragično.

“Učenici će se takođe upoznati sa procedurama koje treba da koriste u slučaju da neko u njihovom okruženju posjeduje ilegalno naoružanje ili pronađe minsko-eksplozivno sredstvo”, navode iz MUP-a.

Dodaju da imajući u vidu da je problem posjedovanja ilegalnog oružja i dalje prisutan, te da se na javnim površinama gotovo svakodnevno pronalaze odbačena minsko-eksplozivna sredstva i da su i ista na taj način učinjena dostupnim građanima, naročito djeci, neophodno je upoznati djecu i građane sa opasnostima koje nosi takvo odbacivanje oružja i neadekvatno i nestručno postupanje u slučaju pronalaska.

“Prema oružju treba se odnositi odgovorno, te legalno oružje treba držati na bezbjednom mjestu, što dalje od djece, a u slučaju pronalaska minsko-eksplozivnog sredstva ili drugog ilegalnog naoružanja odmah pozvati i obavjestiti najbližu policiju stanicu pozivom na ‘122‘”, navode iz MUP-a RS-a.

MUP kampanju realizuje u okviru projekta “PILLAR” uz podršku Razvojnog programa UN-a (UNDP BiH) i Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja.

Podijeli ovaj članak