Jelena Trivić: Izvinjenje iz CIK-a nije dovoljno, ovo je preozbiljna stvar

2 min. čitanja

Rok do kada Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine treba da potvrdi rezultate opštih izbora, održanih 2. oktobra, ističe sutra. Redovna je to aktivnost CIK-a, osim da Apelaciono vijeće Suda BiH donese drugačiju odluku od CIK-ove, a u vezi sa žalbama opozicionih partija iz Republike Srpske o ponavljanju izbora za nivo predsjednika i potpredsjednike RS-a.

– Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine postupa po svim zaprimljenim izbornim žalbama, o njima rješava u roku od tri dana od dana prijema žalbe, u skladu s članom 79. Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, te se do sada nikad nije dogodilo da se žalbe riješe mimo propisanog roka, naveli su za Oslobođenje iz Suda BiH.

Podsjetimo, predstavnici PDP-a, SDS-a i Liste za pravdu i red predali su proteklog vikenda žalbu od 117 poglavlja CIK-u BiH i Apelacionom vijeću Suda BiH zbog pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te pogrešne primjene procesnog prava. Nadaju se da će CIK ili Apelaciono vijeće Suda BiH donijeti odluku da se ponište izbori u svim izbornim jedinicama RS-a.

– Predali smo žalbu. Ona je zaista pravno utemeljena. Ima 117 tačaka u kojima se pozivamo na mnogobrojne nepravilnosti i sve ono što se dešavalo tokom izbornog procesa. Trebalo bi da se i u CIK-u i Apelacionom sudu ponašaju kao pravnici, da cijene pravne činjenice, argumente, a ne politički kontekst ili bilo šta drugo. Oni trebaju na bazi činjenica da donesu odluku, a ne na bazi bilo kakvih drugih vrsta uticaja sa bilo čije strane. Ako se budu cijenile sve te činjenice, onda bi CIK morao promijeniti odluku. Vreće su otvorene da bismo znali kako se došlo do nekakvih rezultata i koje su to nepravilnosti. Pokušali su se izviniti javnosti, ali ovo je preozbiljna stvar da bi jedno izvinjenje riješilo suštinu problema, kaže potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić.

Podijeli ovaj članak