Istraživanje javnog mišljenja – Članstvo BiH u EU podržava 77,4 posto građana

3 min. čitanja

Direkcija za evropske integracije provela je u augustu 2022. godine istraživanje javnog mišljenja o podršci pristupanju BiH u EU, te o temama u vezi s evropskim integracijama koje interesuju građane BiH.

Istraživanje je provedeno CATI metodom na uzorku od 1.200 ispitanika koji je reprezentativan na nivou cijele države.

U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u EU 77,4 posto ispitanika bi glasalo za ulazak u EU. Ulazak u EU bi podržalo 90,1 posto ispitanika iz Federacije BiH, 54,5 posto ispitanika iz RS-a i 73,8 posto ispitanika iz Brčko Distrikta – saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije.

U saopćenju se navodi da kao razloge za podršku ispitanici najčešće navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti 34,4 posto; slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala 32 posto i poštivanje zakona i propisa 22,8 posto.

Ispitanici koji ne podržavaju ulazak BiH u EU kao najčešći razlog navode strah od većih troškova života i poreza 50,4 posto.

Prema mišljenju najvećeg broja ispitanika, njih 49,9 posoto, najveću korist od ulaska BiH u EU će imati mladi. Isto tako najveći broj ispitanika 39,1 posto smatra da politizacija procesa u najvećoj mjeri otežava integraciju BiH u EU, dok je za njih 27,9 posto to nespremnost na promjene.

Borba protiv korupcije je prema mišljenju 49 posto ispitanika najpotrebnija refoma za unapređenje svakodnevnog života građana u BiH, a slijede je smanjenje poreskih opterećenja (17,2 posto), te reforma sudova i tužilaštava (14,5 posto).

Ukupno 48 posto ispitanika misli da evropski put BiH nema alternativu, dok njih 44,8 posto smatra da ima.

U saopćenju se navodi da 35,3 posto ispitanih smatra da BiH neće nikada ući u EU, dok 34,7 posto smatra da će se to desiti najviše za 10 godina; 15,4 posto za najviše 15 godina, a 14,6 posto za najviše 20 godina.

Ukupno 56,3 posto ispitanika prepoznaje EU kao najvećeg donatora sredstava BiH. Za 20,9 posto ispitanika to je Turska, 6 posto smatra da je to Rusija, a 4,9 posto smatra da je to Japan.

Ispitanici u najvećem postotku 51,3 posto misle da će EU učvrstiti unutrašnje odnose i nastaviti s proširenjem, dok 21,4 posto ispitanika smatra da EU kao integracija neće opstati.

Istraživanje javnog mišljenja o stavovima građana o članstvu u EU i procesu integracije u EU objavljeno je na web stranici Direkcije za evropske integracije – saopćeno je iz te institucije.

Podijeli ovaj članak