Promjena može biti kada su u pitanju dugoročni krediti, gdje je sada granica 20 godina. Zaista nema svrhe da bude duži period, cijene nekretnina stalno rastu – kaža za Faktor Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH i naglašava:

– Bankama je u interesu porast plasmana kredita na tržištu, to im je primarna djelatnost. Ponavljam, moguće da je u pojedinim bankama došlo do modifikacije ispunjenja uvjeta, ali ništa dramatično.