Djeca sa smetnjama u razvoju ostaju bez prava na uvećani dodatak

3 min. čitanja

Primjenom izmijenjenog Zakona o zaštiti porodica sa djecom Federacije BiH veliki broj porodica čija djeca imaju smetnje u razvoju ostat će bez uvećanog dječijeg doplatka i prevoza do specijaliziranih ustanova koji su ranije dobijali. Među njima je i I. R. iz Tuzle, koja će zbog primjene novog zakona ostati bez oko 220 KM mjesečnih primanja.

Ukidanje prevoza

– Mi samo za tretmane našem djetetu mjesečno trošimo između 400 i 500 KM, a u to ne računam i prevoz do ustanova u koje dijete ide. Ovo će jako uticati na živote porodica sa djecom sa smetnjama, a ako se nastavi insistirati da se i kantonalni zakon uskladi sa federalnim, mi ćemo izaći na ulice, kazala nam je ova majka.

Zar su djeca i osobe sa invaliditetom nužno prvi na udaru potrebnih ušteda koje vlasti trebaju napraviti, pitaju se u Udruženju

Podsjećamo, izmijenjeni federalni zakon izjednačio je visinu uvećanog dječijeg dodatka u svim kantonima, koji će sada iznositi 103 KM, ali samo za porodice čiji prihodi mjesečno ne prelaze 212 maraka po članu porodice. Zakon je usvojen s ciljem ušteda koje bi na račun ove djece iznosile oko 2,5 miliona KM. Ono što je posebno problematično u slučaju djece TK-a, gdje uvećani dječiji dodatak iznosi 67,5 KM, ali i iz drugih kantona, jeste da će i subvencioniranje prevoza, koje se dobija na osnovu rješenja o uvećanom dječijem dodatku, na ovaj način biti ukinuto.

– Ovaj zakon se već primjenjuje, tako da naša djeca već gube pravo na ovaj dodatak. Ono što se može uraditi jeste da kanton donese odluku, kako je uradio Kanton Sarajevo, i da ne primijeni striktno odredbe federalnog zakona, odnosno da ostavi u pravu svu djecu sa poteškoćama u razvoju, bez obzira na visinu prihoda. Međutim, kanton je već htio uskladiti federalni zakon i pokazao je namjeru da ovu djecu isključi iz prava još u avgustu, ali zakon nije došao na dnevni red, kazao nam je Vahidin Nurikić, predsjednik Udruženja “Imam pravo”.

Kantonalni ministar za rad i socijalnu politiku Mirsad Muhamedbegović rekao nam je kako je usklađivanje zakona predviđeno za 25. oktobar, kada se očekuje održavanje sjednice Skupštine TK-a. U ovom trenutku, dodao je, nema mogućnosti da se zadrže ranija prava za svu djecu bez obzira na visinu prihoda.

Moguće rješenje

– Ono što će usklađivanje zakona donijeti je dodatak za majke porodije, koji je sada izjednačen na nivou cijele BiH. Što se tiče uvećanog dodatka, nama je federalni zakon ostavio mogućnost da uvedemo i dodatna prava, što ćemo mi razmotriti. Morali bismo kroz rebalans osigurati sredstva ukoliko Vlada FBiH ne izmijeni taj pravilnik, što smo tražili od njih, poručio je Muhamedbegović. 

Podijeli ovaj članak