Čavalić predložio ukidanje “bijelog hljeba”, Vlada FBiH nema ništa protiv, ali…

3 min. čitanja

Predsjednik Kluba zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Admir Čavalić još u decembru 2022. godine je predložio ukidanje “bijelog hljeba”, tačnije izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Čavalićev prijedlog je dobio i mišljenje Vlade Federacije BiH koja nema primjedbe na to, ali traži da se sačine sveobuhvatne izmjene zakona.

– Prvi prijedlog u mom mandatu je bio prijedlog izmjena Zakona o plaćama i naknadama, tačnije ukidanje “bijelog hljeba” i to u decembru prošle godine. On još nije došao na dnevni red Zastupničkog doma FBiH.

Sada imamo novi momenat, Vlada FBiH je faktički navela da nemaju ništa protiv ukidanja “bijelog hljeba”, tako da je odgovornost na oba doma, rukovodstvu, da to stave na dnevni red. Ili s druge strane, zastupnika, ako ja to predložim i prođe Zakonodavno-pravnu komisiju

Federalni parlamentarci koji po isteku mandata dokumentacijom dokažu da se ne mogu vratiti na svoje staro radno mjesto ili ne ispunjavaju uvjete za penziju, imaju pravo na “bijeli hljeb” u narednih godinu dana. A mjesečna plaća je u iznosu koji su imali u toku mandata 3.000 KM, 3.500 KM, 4.000 KM…

– Na primjeru kantona vidjeli smo da ukidanje “bijelog hljeba” nije problem. Oni su sa tim krenuli još 2014. godine… U mom prijedlogu izmjena Zakona o plaćama i naknadama stoji izmjena jednog člana, ne ulazimo u sveobuhvatne izmjene.

Zašto je Vlada FBiH navela sveobuhvatne izmjene, nije pojašnjeno. Obično kada nešto hoće da odgode, tako kažu. Ali treba imati u vidu da izmjene zakona mogu predlagati zastupnici – rekao je Čavalić.

Jasmin Duvnjak, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u prošlom sazivu, zatražio je ukidanje “bijelog hljeba” delegatima po isteku mandata.

On je 10.02.2021. godine uputio izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na ukidanje naknada plaća nakon prestanka fukcije.

Ovaj prijedlog nikada nije došao na dnevni red Doma naroda kojim je tada predsjedavao Tomislav Martinović (HDZ), a koji je i u novom sazivu predsjedavajući.

Podijeli ovaj članak