Zatvorska soba između struke i nauke: Odslužiti kaznu ili je platiti, u BiH pravni stručnjaci su podijeljenih mišljenja…

2 min. čitanja

Sudije u Bosni i Hercegovini, u skladu s našim pravnim sistemom i slovom zakona, imaju uglavnom slobodu da osuđuju prestupnike prema vlastitom mišljenju. Za razliku od pravnih sistema u mnogim zapadnoevropskim, ali i svjetskim, zemljama, Bosna i Hercegovina nema mogućnost porote. Odluka o ishodu suđenja je kompletno na procjeni sudije, a ako dođe do osuđujuće presude, na sudiji je, da u skladu sa zakonom, odredi dužinu kazne. Ako sudija odluči da je krivično djelo prestupnika takvo da on ne zaslužuje kaznu veću od godinu dana, otvara se mogućnost za osuđenog da svoje vrijeme iza rešetaka – plati ili je zamijeni Institutom Rada za opće dobro na slobodi…

BIHAĆ, 24. marta – Zatvorsku kaznu do godinu dana u BiH moguće je platiti i biti slobodan čovjek. Premda sudije, ovisno o težini krivičnog djela određuju visinu novčane kazne po danu, tarifa postoji. U Federaciji BiH jedan dan u zatvoru košta 100 , dok u manjem bh entitetu RS-u iznosi 50 KM. Uglavnom se radi o kaznama za lakše tjelesne povrede, za krađe u manjem iznosu, saobraćajna krivična djela, ugrožavanje sigurnosti, nesavjestan rad, zaključenje štetnog ugovora i privredne prestupe. Iznimku čini kazna za teroristička djela koja se ne može zamijeniti novcem. Odslužiti kaznu ili je platiti – pravni stručnjaci su podijeljenih mišljenja.

Većina smatra da je korisnije za osuđenika i za društvo da osuđenik odradi ili plati kaznu, jer jednogodišnji zatvor nema efekta ni za pojedinca niti za državu. Sasvim je druga stvar kad se rad o kaznama za ratne zločine. Apsurdno je da se i one mogu platiti novcem. Osam osuđenika za ratne zločine kupilo je u posljednjih pet godina slobodu za nešto manje od 300.000 KM ili za 100 KM po danu. Slučajevi su to koji frustriraju žrtve i njihove porodice.

Podijeli ovaj članak