Univerzitet u Bihaću ima sedam fakulteta, a u akademskoj 2022/23. godini prvi put na prvu godinu prvog ciklusa studija upisao se ukupni 371 student.

Najveće interesovanje studenti su pokazali za studijske programe na Fakultetu zdravstvenih studija na koji se upisao 91 student, zatim na Tehničkom fakultetu gdje se na tri odsjeka ukupno upisalo 86 studenata. Na I godinu Ekonomskog fakulteta upisala su se 64 studenta, dok je Pedagoški fakultet, koji ima četiri odsjeka i to Bosanski jezik i književnost, Engleski jezik i književnosti, Tjelesni odgoj i sport te Predškolski odgoj, upisalo 53 studenta. Islamski pedagoški fakultet ima 35 brucoša, Pravni fakultet 18, a Biotehnički fakultet samo sedam.

Prema podacima eduinfo.ba, nastavu na fakultetima Univerziteta u Bihaću prosječno pohađa 6.000 studenata, svake godine.

 

Međutim, ukupan broj upisanih studenata na studij I ciklusa u akademskoj 2022/23. godini je 1.627, od kojih je najviše studenata na Fakultetu zdravstvenih studija (413) među kojima je 91 student na I godini, 76 na II godini, 82 na III godini, njih 70 na IV godini te 92 apsolventa i dva imatrikulanta.

Prema broju studenata nakon Fakulteta zdravstvenih studija, najviše studenata pohađa Tehnički fakultetu (351 student), zatim Ekonomsk fakultet (228 studenata), Pedagoški fakultetu (226 studenata), Islamski pedagoški fakultet (219 stdenata), Pravni fakultet (123 studenta) te Biotehnički fakultet (50 studenata).