Održana sjednica Vlade USK, evo koje odluke su donesene

4 min. čitanja
Na danas održanoj sjednici članovi Vlade Unsko-sanskog kantona razmatrali su i usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.- 30.09.2022. godine te Periodični izvještaj budžeta za 01.01.-30.09.2022., a u kojem se navodi da su ukupno ostvareni prihodi, u izvještajnom periodu iznosili 214.369.810 KM, rashodi 181.426.754 KM te ukupan finansijski rezultat – suficit izvještajnog perioda iznosi 27.786.066 KM. U ovom izvještajnom periodu, navodi se u materijalima Ministarstva finansija, Vlada Kantona je izmirila i obaveze po kreditima koji su dospjeli na naplatu u izvještajnom periodu u iznosu od 4.643.671,09 KM i izvršila plaćanje vansudskih nagodbi, potpisanih sa budžetskim korisnicima, u iznosu od 9.290.098,91 KM.
Na prijedlog ministrice pravosuđa i uprave Sanje Mujakić, Vlada Unsko-sanskog kantona
prihvatila je Informaciju u vezi realizacije projekta pod nazivom Jačanje kapaciteta vlada da uključe organizacije civilnog društva u procese odlučivanja u Bosni i Hercegovini. U sklopu projekta, i u okviru iskazanih potreba Vlade Unsko-sanskog kantona kao korisnika projekta, kreirano je softversko rješenje i uspostavljena web platforma odnosno online alat za pripremu, podnošenje i izvještavanje o projektnim sredstvima koje dodjeljuje Vlada Unsko-sanskog kantona. Riječ je o web platforma koja će organizacijama civilnog društva omogućavati da se registruju i prijave na javne pozive, projekte i programe koje finansiraju javne institucije. Platforma će omogućavati organizacijama podnošenje prijava na projekte ali i podnošenje finansijskih i narativnih izvještaja vezanih na projekte. Također, aplikacija omogućava javnim institucijama da kreiraju javne pozive za projekte, konfigurišu obrasce za organizacije civilnog društva, administriraju i evaluiraju korisnike, njihove prijave i izvještaje za projekte. Putem ovog mehanizma omogućuje se transparentan pristup javnim sredstvima a primjena bi trebala započeti od početka 2023. godine.
Članovi Vlade podržali su prijedlog ministrice privrede Samre Mehić kojim se odobrava 40 000 KM po Odluci o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu putem Ministarstva privrede sa pozicije Tekući grantovi neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Za projekte neprofitnih organizacija u oblasti turizma bit će raspisan javni poziv a
svrha programa je pružiti podršku
udruženjima čiji su programski ciljevi i djelatnosti usmjereni na područja iz oblasti turizma te koji provode projekat iz ove oblasti na području Kantona.
Iz Ministarstva privrede za oblast turizma, na današnjoj sjednici Vlade
usvojen je i program utroška sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu za kapitalne grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima. Ukupnim iznosom od 100 000 KM bit će podržani infrastrukturni projekti lokalnih zajednica Bužim, Bosanska Krupa i Sanski Most a koji će doprinijeti razvoju turizma.
Također na prijedlog Ministarstva privrede, usvojen je i Program utroška dijela sredstava Budžeta za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti i fondovima iz namjenskih sredstva prikupljenih od koncesija. Odlukom o namjeni korištenja sredstava prikupljenih po osnovu dodjele koncesije definisano je da će se sredstva ostvarena korištenjem prirodnih resursa koristiti za pomoć lokalnoj zajednici na čijem području se nalazi predmet koncesije u svrhu poboljšanja uvjeta života i privređivanja, izgradnju infrastrukture. Ministarstvo privrede je od ukupnog iznosa od 160.000,00 KM ranije dodijelo sredstva u iznosu od 20.000,00 KM po zahtjevu Gradu Bihaću, tako da su preostala sredstva u iznosu od 140.000,00 KM raspoređena po projektima s kojima su aplicirali: Općina Bužim, Grad Bosanska Krupa i Grad Bihać, uz zahtjev za finansijska sredstva za finansiranje projekata na njihovom području iz ovih sredstava.
Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava za grantove drugim nivoima vlasti Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša podržalo je projekte gradova Bihać i Cazin, u ukupnom iznosu od 119 000 KM.

Podijeli ovaj članak