Održana 36. sjednica Vlade USK: Početak rješavanja pitanja robnih rezervi

2 min. čitanja

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrali su i prihvatili Mišljenje o Prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju.

Skupština Unsko-sanskog kantona je aktom od 4.7.2023. godine zatražila od Vlade Unsko-sanskog kantona Mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju, podnesenog od zastupnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona Nijaza Kadirića.

Resorno Ministarstvo je dalo uvjetno pozitivno mišljenje s obzirom da se predložene izmjene odnose na pitanja aktivne legitimacije za sklapanje ugovora o zakupu šume i šumskog zemljišta i ugovora o pravu služnosti šume i šumskog zemljišta a ovo Ministarstvo dokaze o pravu građenja cijeni kao valjane samo uz strogo poštivanje odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH.

Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas, prihvatila je Mišljenje Poljoprivrednog zavoda i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na inicijativu o formiranju robnih rezervi Unsko-sanskog kantona.

.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dijeli Mišljenje Poljoprivrednog zavoda o Inicijativi za formiranje robnih rezervi Unsko-sanskog kantona, podnosioca Nijaza Kadirića, zastupnika u Skupštini Kantona, smatrajući da je potreban sistemski pristup pitanju robnih rezervi, kako na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, tako i na području Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona zadužila je Radnu grupu formiranu u cilju efikasnije pripreme za provođenje planova oko izrade i realizacije programa Robnih rezervi na području USK, da hitno dostavi informaciju o poduzetim aktivnostima sa prijedlogom mjera za uspostavu robnih rezervi na području ovog Kantona.

Prihvaćen je prijedlog Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu za budžetsku 2023.godinu i Model sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou te je ovlašten ministar pravosuđa i uprave Dragan Polimanac da potpiše Sporazum o međusobnim pravima i obavezama sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH.

Podijeli ovaj članak