Mujagić: Svjedočimo napadu na vodotoke Une, Sane, Sanice i nelegalnoj gradnji na obalama

6 min. čitanja

Agencija za vodno područje rijeke Save nastoji ulogu koja joj je povjerena Zakonom o vodama izvršiti u skladu s propisima te vodi brigu o prikupljanju sredstava kroz naknade koje distribuira u projekte na terenu. Što se tiče značajnijih projekata na području Bihaća i Unsko-sanskog kantona, treba izdvojiti projekt “Obala-utvrda Pokoj“ na samom izlazu iz grada čiji cilj je zaštita domaćinstava od poplava – izjavio je za Fenu uposlenik Agencije za vodno područje rijeke Save Fuad Mujagić.

On pojašnjava da po Zakonu o vodama, Agencija prikuplja i distribuira sredstva putem sistema vodne naknade. Od prikupljenih sredstava 40 posto ostaje u Agenciji, 45 posto se vraća kantonu s kog je ubrana ta naknada, a 15 posto ide u Fond za zaštitu okoliša FBiH.

-Dakle, od 100 KM uplaćenih Agenciji ostaje 40 KM koja se raspoređuju isključivo na projekte vezane za vode. Mi ne možemo izgrađivati šetnice, odmarališta i sl. Naša je obaveza čišćenja korita, naplava i nanosa sve u skladu sa propisima i strukom – ističe Mujagić.

Smatra da Grad Bihać najinertnije pristupa utrošku sredstava koje Agencija dodjeljuje svim općinama i gradovima u USK-u.

-Kao da im ta sredstva ne trebaju. Oni u svojim idejama žele graditi nešto što nema veze s djelatnošću Agencije, što mi po zakonu ne možemo finansirati. S druge strane, Bosanska Krupa, Ključ i Sanski Most povlače jako puno tih sredstava. Imamo projekt 700 metara podzida kojim se zaštićuje dio grada iz pravca Ključa, a nakon prelaska rijeke Sane, koja se izlijevala i plavila tamo naselje. Imali smo u Ključu projekt ‘Obala-utvrda’ i gradnja podzida kod mosta na izlazu iz grada u pravcu Sarajeva, te kompletan dio kod Aline luke. U Bosanskoj Krupi trenutno radimo dva projekta u Bihaćkoj ulici i ulici Otočkih heroja gdje zaštićujemo oko 150 domaćinstava od poplava – navodi Mujagić.

 

Dodaje kako Agencija još izdaje različite akte kao što su prethodne vodne saglasnosti, zatim vodne saglasnosti i vodne dozvole. Ovlašteni su i kao supervizori pri projektima čišćenja obala i korita rijeka, sanacije, kao i čišćenja vodotoka gdje prate izvedbu radova.

-Ono što moram reći, a što se dešava u posljednje vrijeme, jeste da svjedočimo napadu na vodotoke Une, Sane, Sanice, rijeke Klokot i Krušnice. Jedna devastacija obala, građenje privatnih molova i plaža. Ljudi se plaše o tome pričati ali ćemo jednom morati početi s tim. Odgovorno tvrdim da je sve to nelegalno izgrađeno i neka to znaju građani i ljudi koji su nadležni za to. Na lokalnom nivou zadužena je Inspekcija za građenje na nivou Grada Bihaća i Federalna vodna inspekcija koja redovno upozorava na to, ali nije nadležna da obustavi gradnju i poduzme konkretne mjere – podvlači Mujagić.

Ocjenjuje kako je uzrok takvog stanja nerad lokalnih institucija i nepostojanje kantonalnog vodnog inspektora koji bi djelovao na terenu i usmjeravao na zaštitu obala. Mujagić pojašnjava da je zakon jasan i da legalizovano može biti samo ono što je van linije vodnog dobra, a to je 15 metara od granice vodotoka.

-I sad kada pogledate Unu i sve ono što se događa na Sani i Sanici, jasno je da ništa nema regularan dokument izdat od ove agencije, niti od strane lokalne zajednice. Svi to vide i svi ćute na to. Ne može se kod privatne parcele zagraditi vodotok i nema privatnih plaža jer vodno dobro je dobro svih ljudi isto kao što je i javna cesta. E sad zamislite da neko zagradi dio ceste i privatizira je – kaže Mujagić.

Dodaje kako postoje načini kako to riješiti ali ne postoji stvarna volja za tim. Ekstremo i brzo rješenje je rušenje svih objekata koji su izgrađeni uz vodno dobro, a drugi je nešto sporiji ali ništa manje efikasan. Kroz sistem koncesija vlasnicima, kako je rekao, nametnuti visoko cifre nakon čega bi sami odustali i porušili vlastite objekte.

Agencija za vodno područje rijeke Save jedna je od dvije agencije na federalnom nivou, a formirana je 2008. godine Odlukom Vlade FBiH i pokriva slivove rijeke Bosne, Une, Vrbasa i Drine što pripada crnomorskom slivu. Podijeljena je na pod slivove koji su vezani za određena područja, a tako su i uredi raspoređeni – Ured u Goraždu, Zenici, Jajcu i Ured u Bihaću za sliv rijeke Une u što potpadaju rijeka Sana, Sanica, Una, Krušnica, Klokot.

Radi se o vodama prve kategorije za koje Agencija brine i čuva ih od zagađenja i oštećenja, ali i štiti stanovništvo od eventualnih izlijeva rijeka i plavljenja domaćinstava.

Podijeli ovaj članak