Federalna uprava civilne zaštite uputila pomoć u Bihać i Sanski Most

1 min. čitanja

Federalna uprava civilne zaštite odgovorila je na zahtjev za pomoć i danas (12.12.2022.) stavila svoje operativne kapacitete u funkciju spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica poplava na području grada Bihaća i općine Sanski Most.

Na nekoliko najugroženijh lokacija u Bihaću i Sanskom Mostu, koji su proglasili stanje prirodne nesreće usljed poplava, upućeni su timovi Federalne uprave civilne zaštite sastavljeni od pripadnika Federalnih specijaliziranih jedinica sa potrebnom opremom za ispumpavanje vode i sanaciju poplavljenih objekata.

U skladu sa situacijom na terenu i stalnim kontaktima i koordinacijoom sa Vladom Federacije BiH, resornim ministarstvima, Kantonalnom upravom civilne zaštite USK, općinskim službama civilne zaštite u područjima zahvaćenim poplavom, sa Agencijom za vodno područje rijeke Save i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora, sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom i drugim subjektima zaštite i spašavanja, prateći vodostaj rijeka na poplavljenom području i njihovih pritoka, zaključeno je da je potrebno uputiti pomoć sa nivoa Federacije BiH.

“Timovi Federalne uprave civilne zaštite ostaju i dalje u pripravnosti i u skladu sa svojim nadležnostima djelovat će ako se za to ukaže potreba i pomoći stanovništvu u otklanjanju posljedica uzrokovanih poplavama kako bi se ljudi što brže vratili normalnom životu,” naveli su iz FUCZ.

klix

Podijeli ovaj članak