Amila Alibabić iz Sanskog Mosta završila fakultet u Srajevu s najvećom ocjenom

1 min. čitanja

Još jedan biser iz Sanskoga Mosta Amila Alibabić je završila fakultet sa najvećom ocjenom!

Završila sam Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, studij laboratorijskih tehnologija.

Nakon završenog prvog ciklusa, stekla sam zvanje bachelora laboratorijskih tehnologija što je ekvivalentno zvanju diplomiranog inžinjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

To mi daje mogućnost da radim u svim laboratorijama koje rade sa humanim materijalom.

.

Planiram nastaviti školovanje i upisati master studije na istom fakultetu.

Podijeli ovaj članak