Oznaka: #SIFET PODŽIĆ#OSBIH#VJEŽBA NA MANJAČI#KOMBINOVANI ODGOVOR 22#BIH I NATO#NATO#VIJESTI BIH