Zastupnik Muhidin dr. Šertović: Inicijativa “Rijeka Una-park prirode”

7 min. čitanja

Danas 19.05.2021.godine sam u Skupštini Unsko sanskog kantona podnio inicijativu za za zaštitu srednjeg toka rijeke Une od Lohova preko Bihaća, Cazin Srbljana,Bosanske Krupe i Bosanske Otoke do medjuentitetske linije .Inicijativa je naslovljena kao :

“Rijeka Una-park prirode”
U nastavku možete pročitati kompletan tekst podnešene inicijative :
Muhidin dr. Šertović Zastupnik u Skupštini USK
Skupštini USK
Vladi USK
Ministarstvu za gradjenje i prostorno uredjenje i zaštitu okoliša u Vladi USK
Na osnovu poslovničkih mogućnosti kao zastupnik u Skupštini USK podnosim
Inicijativu
za proglašenje zaštićenog područja
Rijeka Una – Park prirode ,
kategorija III , na teritoriji gradova Bihać i Cazin i općini Bosanska Krupa
(od Lohova na teritoriji grada Bihaća do medjuentitetske linije na teritoriji općine Bosanska Krupa) a prema Zakonu o zaštiti prirode u Federaciji BiH
„Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih vrijednosti sa pretežno očuvanim prirodnim ekosistemima i živopisnim pejzažima, namenjeno očuvanju ukupne geološke, biološke i pejzažne raznovrsnosti, kao i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih djelatnosti usklađenih sa tradicionalnim načinom života i načelima održivog razvoja.“
Razlozi za podonošenje ove inicijative , imaju za cilj očuvanje prirode, kao i težnju da se upravljanje zaštićenim područjem bazira na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite prirode i aktivnosti ljudi što podrazumeva uvažavanje potreba autohtonog stanovništva i lokalne zajednice, uključujući upotrebu resursa za opstanak u onoj meri u kojoj to neće izazvati negativan uticaj na primarne ciljeve upravljanja,
OBRAZLOŽENJE

Zakonom o osnivanju Nacionalnalnog parka “Una”, uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka “Una” upravljanja Nacionalnim parkom. Područje Nacionalnog parka je strogo definisano ovim zakonom a proteže se od granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske gdje rijeka Una ulazi u našu državu do Lohova na teritoriji grada Bihaća i zauzima odredjen pojas oko rijeke Une. Ovaj zakon je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH“, broj 44/08.

Takodje u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska donešena je odluku o trajnom proglašenju Parka prirode Una na teritoriji optina Krupa na Uni , Novi Grad/Bosanski Novi, Kostajnica/Bosanska Kostajnica i Kozarska Dubica/Bosanska Dubica i tako je pod zatitu stavljena rijeka Una od linije razdvajanja izmedju entiteta u blizini Bosanske Otoke i Blatne pa sve do granice gdje Una ulazi u Republiku Hrvatsku koja se nalazi na teritoriji Kozarseke/Bosanske Dubice U postupku proglašenja ovog zaštićenog područja utvrđena je kategorija Zaštićeni pejzaži – Park prirode Una.

Rijeka Una jedan od nejvaćih brendova kako u gradu Bihać tako i nizvodno u gradu Cazinu i općini Bosanskaj Krupa a upravo to područje koje obiluje mnogim prirodnim ljepotama Poslije dvije naprijed navedene odluke za zaštitu rijeke Une i njene okoline, ovo područje ostalo bi bez ikakve zaštite i pogodno da se u nega smjesti sve ono što ne može biti smješteno u Nacionalni park Una i Park prirode Una u RS-u. U tom području se nalaze neke od izuzetnih rijetkosti koje zaslužuju da budu zaštićene barem na kantonalnom nivou kada već nisu mogle ući u zaštitu kod proglašenja Nacionalnog parka Una prije 12. godina. Za ovu priliku izdvajam samo neke – Unu u samom gradu Bihaću, brzake povoljne za razvoj veslačkog turizma u Kostelima, dvorac Ostrožac, novootkrivenu pećinu sa predivnim pećinskim nakitom, kanjon rijeke Une od Grmuše do Crnog jezera, Crno jezero – najveći izvor pitke vode u regionu, srednjo vjekovni Stari grad u Bosanskoj Krupi , Zelene otoke u Bosanskoj Krupi, brzake na Stegariću u blizini Ljusine , ostatke Starog grada Insula u Bosanskoj Otoci ,predivne pejzaže i jedinu džamiju u cijelom regionu koja je izgradjena na riječnom ostrvu u Bosanskoj Otoci , adu Mlinčiće te više desetaka izuzetno uredjenih smještajnih kapaciteta kako u gradskim sredinama tako i duž toka rijeke Une od Lohova do Bosanske Otoke.

Prema Zakonu o zaštiti prirode u F BiH poslove zaštite prirode iz nadležnosti kantona vrši kantonalno ministarstvo nadležno za poslove okoliša i Kantonalni zavod za zaštitu prirode. Prema istom zakonu Kategorija III: Park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna s ekološkim obilježjima najmanje kantonalne važnosti s naglašenim pejzažnim, odgojno obrazovnim, kulturno-istorijskim i turističko-rekreacijskim vrijednostima. U parku prirode dopuštene su privredne i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne odlike i uloga. Način obavljanja privrednih djelatnosti i korištenje prirodnih dobara u parku prirode utvrđuje se uslovima zaštite prirode.

Zbog toga ovu inicijativu upućujem Ministarstvu za gradjenje, prostorno uredjenje i zaštitu okoliša u Vladi USK i samoj Vladi USK kako bi se počelo sa izradom elaborata i studije za proglašenje ovog poručja Parkom prirode Una. Kako sam napomenuo za proglašenje Parka prirode prema Zakonu o zaštiti prirode u F BiH isklučivo je zadužena Vlada i Skupština Unsko sanskog kantona pa sam siguran da sve zakonom predvidjene radnje mogu mnogo kraće trajati nego što su trajale aktivnosti za proglašenje nacionalnog parka Una za koji je nadležna Federacija BiH. Zbog potrebe da se srednji tok rijeke Une stavi pod neki vid zaštite kao što je to do sada uradjeno sa gornjim i donjim tokom Une, nadam se da će moja inicijativa uroditi plodom i da će se o ovom pitanju, pogotovo sada kada su vodotoci, zbog komercijane ekspolatacije, napadnuti izgradnjom mini centrala, raznih odlagališta i objekata koji odudaraju od prirodnog pejzaža te skrnavljenjem obala Une koje se svakodnevno zagadjuju, betoniraju ili nasipaju, posvetiti značajna pažnja.
Tražim da se najkasnije do kraja slijedećeg mjeseca nadležno ministarsrvo i Vlada USK očituju o mojoj inicijativi i obavjeste me o njenom prihvatanju ili neprihvatanju. Ukoliko se inicijativa ne prihvati tražim detaljno pojašnjenje zbog čega to nije uradjeno.

Zastupnik
Muhidin dr. Šertović

Podijeli ovaj članak