Zakazana, neodržana – razlog u nezainteresiranosti

3 min. čitanja

Jučer je u Bosanskoj Krupi bila zakazana javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona,a po zaključku Skupštine Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj krajem marta, kada je ovaj nacrt usvojen i predložen za javnu raspravu u lokalnim samoupravama.

Kao organizatori javne rasprave pretpostavljeni su Ministarstvo za građenje,prostorno uređenje i zaštitu okoliša uz saradnju s Gradskom upravom Bosanska Krupa.

Rasprava zakazana uredno,javno oglašena na WEB stranici općine i Radiju Bosanska Krupa ,ali zainteresiranih građana ,pa ni poduzeća nije bilo.

A izmjene su mnogo važne za sve građane,pa i neke specifične organizacije i pravna lica.

Između ostalog,u Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima,stoji da se nadležnm u lokalnoj upravi u zadatak stavlja:Održavanje grobalja-mezarja kulturno historijskog značaja,a pod time se podrazumijevaju groblja i mezarja u kojima su sahranjene značajne ličnosti i koji su od historijskog i kulturnog značaja,grobovi i grobnice koje su proglašeni spomenicima kulture,šehidska obilježja,kao i grobnice antifašističkih boraca poginulih u II svjetskom ratu.

Također, izmjenama postojećeg Zakona o komunalnim djelatnostima nalaže se održavanje odvodnje atmosferskih voda i slivnika s javnih površina.Kanton je obavezan da donese strategiju razvoja komunalnih djelatnosti na području Kantona,usklađenu sa strategijom razvoja,a jedinice lokalne samouprave trebaju donijeti u službama komunalnih djelatnosti strategiju jedinice lokalne samouprave,u skladu sa svojom lokalnom strategijom razvoja ,te trogodišnji plan rada.Po novim izmjenama „U cilju ostvarivanja javnog interesa u komunalnoj oblasti,jedinice lokalne samouprave mogu osnivati javne ustanove“.

Izmjena je i da obveznici plaćanja komunalne naknade su fizička i pravna lica vlasnici,kao i korisnici prostora, ukoliko je vlasnik ugovorom tu obavezu prenio na njih.

Dosta izmjena je vezano i za vršenje inspekcijskog nadzora kantonalnog inspektora općinskih inspektora ,kroz saradnju,pružanje stručne pomoći u svim lokalnim samoupravama i nalaganju poduzimanju mjera u provedbi ovog Zakona.Također su značajno povećane kazne sa 3000 na 10000 konvertibilnih maraka za pravna lica koja onemogućavaju vršenje inspekcijskog nadzora,koja ne postupaju po riješenju inspektora,i koja spriječavaju izvršenje inspektoru,također ako pravno lice ne da potrebnu dokumentaciju ili ne dođe u službene prostorije na poziv inspektora. Pored ovoga umjesto dosadašnjh 500,sa 1500 kazniće se odgovorno lice tog pravnog lica,dok će se kazna za ista djela za fizička lica sa 200 povećati na 1000 konvertibilnih maraka.

Budući da zainteresiranih za javnu raspravu u Bosanskoj Krupi nije bilo,slobodan zaključak može biti da smo svi saglasni s ovim izmjenama,te smo tako,a nije to tako rijetko,ostavili prostor da kada se utvrdi prijedlog Zakona i dođe na konačno usvajanje na Skupštinu i bude usvojen,tek tada reagujemo,nesvjesni činjenice da smo priliku da demokratski učestvujemo u razmatranju važnih zakona prećutno prepustili zakonodavcu.

Podijeli ovaj članak