XX sjednica Gradskog vijeća Bos.Krupa u utorak, 30.januara

2 min. čitanja

Za pretposljednji dan mjeseca januara zakazana je XX redovna sjednica Gradskog vijeća Bosanska Krupa sa dnevnim redom od devet tačaka. Jedna od tačaka o kojoj će vijećnici raspravljati je Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godine. S obzirom da su u međuvremenu određena sredstva pristigla u Budžet, a riječ je između ostalog o kapitalnim transferima za puteve, sredstvima Kantonalne upave civilne zaštite na ime sanacije štete od poplava, a drugo na stavci vodnih naknada i posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća izvršenje je bilo manje od planiranog tako da se i ova stavka korigovala kao i na stavci za posebne naknade za zaštitu od nesreća što je ukupno kroz ovaj rebalans povećanje za oko 1 500 0000 KM.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o stambenim jedinicama koje će se koristiti za socijalno stanovanje uz primjenu principa socijalnog stanovanja na području grada Bosanska Krupa, Prijedlog Odluke o proširenju djelatnost i promjeni naziva Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa, Prijedlog Plana zimske službe-operativni program radova na održavanju prohodnostii gradskih ulica, lokallnih i nekategorisanih puteva na području grada Bosanska Krupa za 2024. godini kao i izvještaji o radu i program rada gradonačelnika i Gradskog organa uprave. Sjednica počinje od 16,00 sati.

Podijeli ovaj članak