U PETAK VIJEĆNICI RAZMATRAJU REBALANS BUDŽETA I NACRT STATUTA GRADA BOSANSKA KRUPA

3 min. čitanja

Za petak, 28.oktobar sazvana je sedma redovna sjednica Gradskog vijeća Bosanska Krupa.

Kako ga je Kolegij vijeća definisao, na dnevnom redu se nalazi dvanaest tačaka medju kojima Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2022.godinu gdje se prema izmjenama povećavaju prihodi u odnosu na plan za ovu godinu za 12,7 %. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na kapitalne transfere. Sredstva se uglavnom odnose sa nivoa kantona, a za putnu infrastrukturu. Vijećnicima će ponovno biti ponudjen Nacrt Statuta Grada Bosanska Krupa, za čije usvajanje su neophodne ruke 2/3 vijećnika. Pat pozicija je nastala, najprostije rečeno, zbog neprihvatanja odredjenih prijedloga opozicije koji bi se ugradili u Statut Grada. Nacrt je bio već nekoliko puta pred gradskim vijećnicima i potrebnu većinu nije dobio. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa odnosi se na uskladjivanje, kako stoji u obrazloženju, sa Presudom Ustavnog suda Federacije od 18.marta ove godine. Tako bi se u novom prijedlogu kao kriterij za obračun uzeli zona u kojoj se pravno ili fizičko lice nalazi, broj zaposlenih i profit. Pravna lica su razvrstana na mikro, mala, srednja i velika pravna lica, a na osnovu prosječne vrijednosti imovine, ukupnog godišnjeg prihoda i prosječnog broja zaposlenih u godini u kojoj se podnosi finansijski izvještaj. Podsjećamo da je prijedlog već bio pred vijećnicima krajem augusta, ali da nije dobio potrebnu većinu. Vijećnici bi takodje trebali razmatrati i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za privređivanje igara za zabavu i igara na sreću na području općine Bosanska Krupa zatim Prijedlog odluke o prodaji posebnog dijela nekretnine- poslovnog objekta u obuhvatu „Poslovne zone Pilana“ (etažno vlasništvo)- putem javnog nadmetanja kao i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU „Centra za socijalni rad“ Bosanska Krupa. Na dnevnom redu su i tromjesečni izvještaj Centra za socijalni rad i godišnji izvještaj JP“Radio Bosanska Krupa“. Sjednica će se održati u Maloj Sali Doma kulture od 16,00 sati.

 

RadioBK

Podijeli ovaj članak