U četvrtak press konferencija vijećnika Općinskog vijeća na lokalitetu Meždre-Vlaški do

2 min. čitanja

Ovog četvrtka 23.septembra Predsjedavajući Općinskog vijeće Bosanska Krupa Djemal Elezović zajedno sa vijećnicima zakazao je press konferenciju na lokalitetu odlagališta otpada Meždre – Vlaški do s ciljem, kako su istakli, skretanja pažnje na ekološku katastrofu i opasnost koja prijeti stanovnicima općine Bosanske Krupe.

Pitanje deponije Meždre-Vlaški do aktualizirano je od strane općinskih vijećnika (SDA- Pokret za Bos.Krupu-Pomak) posebno zadnjih par mjeseci. Nakon što je Općinsko vijeće zakazalo u augustu mjesecu tematsku sjednicu na koju su bili pozvani svi nadležni i oni kojihbi setrebala doticati ova problematika iz tri općine Bužima,Cazina i Bos.Krupe,a medju njima načenici i gradonačelnik, vijećnici, direktori komunalnih preduzeća kao i predstavnici resornog kantonalnog ministarstva i inspektorata i na koju se odazvalo njih toliko da su se mogli prebrojati „na prste jedne ruke“, vijećnici su donijeli odluku o stavljanju van snage prethodno donesenih odluka ovog tijela o naknadi za korištenje javnog dobra u vlasništvu općine Bosanska Krupa, a koje se odnose na davanje saglasnosti na lokaciju Meždre-Vlaški do za deponiju dvije općine Bosanska Krupa i Bužim te grad Cazin. To znači da po isteku zakonskog roka od 60 dana općina Bužim i grad Cazin više ne mogu svoj otpad odlagati na lokaciji Meždre – Vlaški do.

Ovom odlukom takodje van snage stavljaju se odluke i sporazumi o regulisanju medjusobnih prava i obaveza kada je u pitanju održavanje pomenute deponije. Kako ni nakon ovakve odluke nije bilo reakcija u pravcu dijaloga kako bi se za dobrobit svih nas sjelo za sto i tražilo kvalitetno rješenje Općinsko vijeće Bosanska Krupa je odlučilo da održi press konferenciju na lokalitetu Meždre i pokaže javnosti, kako su sami kazali, razmjere ekološke i zdravstvene katastrofe. Press konferencija je zakazana za četvrtak 23.septembar od 16 sati.

Podijeli ovaj članak