U Bosanskoj Krupi održane radionice u Udruženjima „Mimoza“ i „Vakat“

2 min. čitanja

Udruženje „Glas žene“ iz Bihaća održao je dvije edukativne radionice u Bosanskoj Krupi. Prva je održana u Udruženju oboljelih od karcinoma „Mimoza“ a druga u Udruženju žena za održivi razvoj „Vakat“ iz Jezerskog kod Bosanske Krupe. Ove radionice se realizaciju u okviru projekta „Kažem NE nasilju po osnovu spola“ a predstavljaju aktivnosti na implementaciji Gender akcionog plana BiH koji se odnosi na suzbijanje i sprečavanje nasilja po osnovu spolu. Radionice je vodila magistrica pravnih nauka, trenerica za rodnu ravnopravnost, Neira Raković na temu „Spol, rod i rodno zasnovano nasilje“ a radionica se sastojala iz predavanja, vježbi, diskusija, rada u grupama na rješavanju konkretnih praktičnih primjera rodno zasnovanog nasilja.

Cilj projekta i edukativnih radionica je da se žene ranjivih kategorija – invalidne osobe, žene ruralnih sredina, žene romkinje i druge informiranju, educiranju i osnaže početne kapacitete kako bi mogle preventivno djelovati na pojavu rodno zasnovanog nasilja kroz svoj rad u udruženjima. Evaluacija radionica pokazale su da je većina  žene prvi put prisustvovala ovakvoj edukaciji koju su ocijenile kao korisne i zanimljive.

Organizacija „Glas žene“ Bihać u narednom period održati će još dvije radionice i trening za u Bosansku Krupu sa ciljem jačanja kapaciteta žena članica udruženja u prepoznavanju i djelovanju na suzbijanju rodno zasnovanog nasilja.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta: „Razvoj programa obuke za članove opštinskih komisija/odbora za ravnopravnost polova u BiH“ (2021-2022) koje implementira Udruženje građana „Nešto više“ i „Amica Educa“ u saradnji sa Gender Centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Vlade Republike Srpske. Projekat je podržan od strane Evropske unije. (Glas žene Bihać)

IZVOR: reprezent.ba
Podijeli ovaj članak