SERVISNE INFORMACIJE za period od 19.11. do 22.11.2021.

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

20.11. u 21,30 sati ul.Međumostovi ugostiteljski objekat FJAKA narušavanje javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem od strane 2 lica. Prekršajni nalog na 2 lica.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 108 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 16 lica.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 10,00 do 12,00 sati prekid u isporuci vode u ul.Bihaćka. Sanacija kvara na mreži.

Elektro – distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas povremeni planski prekidi u isporuci električne energije u ul.Prvomajska. Radovi na niskonaponskoj mreži.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro – meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 3 C , vlažnost zraka 100 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 58 cm, u Bosanskoj Otoci 103 cm (NV).

Podijeli ovaj članak