SERVISNE INFORMACIJE za dan 19.01.2023.

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 09,40 sati Trg Alije Izetbegovića narušavanje javnog reda i mira prikupljanjem dobrovoljnih priloga bez odobrenja nadležnih organa od strane 1 lica. Prekršajni nalog na 1 lice. Radom po prijavi od 17.01. u 23,20 sati Bos.Otoka ul.Čaršija narušavanje javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem i izazivanjem osjećaja ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti njegov životi i tijelo od strane 1 lica. Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 25 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 6 lica.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća . Danas od 09,00 do 14,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.Dana nezavisnosti i Hasana Kikića i od 10,00 do 12,00 sati u ul.Gazijska,Bosanska i Krčevine. Sanacija kvara na mreži..

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 1°C , vlažnost zraka 100 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 224 cm, u Bosanskoj Otoci 256 cm, a rijeke Krušnice 302,7 cm (NV).


Podijeli ovaj članak