SERVISNE INFORMACIJE za dan 02.06.2022.

2 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 10,00 sati ul.Branilaca grada narušavanje javnog reda i mira učestvovanjem u tuči od strane 2 lica. Prekršajni nalog na 2 lica.

U 18,03 sati ul.Otočkih heroja narušavanje javnog reda i mira ugrožavanjem sigurnosti putem društvenih mreža aplikacije mesendžer od strane 1 lica. Prekršajni nalog na 1 lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 28 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lice.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 07,00 do 15,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul. Dana nezavisnosti, Ćojluk i Ćojluk brdo i od 09,00 do 15,00 sati u ul.Šehidska. Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas od 08,00 do 12,00 sati planski prekida u isporuci električne energije na dalekovodu Perna od 09,00 do 15,30 sati na dalekovodu Bećirevići i od 10,00 do 16,00 sati na TS II Osnovna škola. Radovi na mreži.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   grada  Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija se po suhim kolovozima Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 15°C , vlažnost zraka 84 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 44 cm, u Bosanskoj Otoci 89 cm (NV).

RadioBK

Podijeli ovaj članak