SERVISNE INFORMACIJE za 27.04.2021.

3 min. čitanja

Policijska stanica Bos. Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 09,30 sati ul.Šehidska narušavanje javnog reda i mira prosijačenjem od strane 1 lica. Prekršajni nalog na 1 lice.

U 21,35 sati Ljusina narušavanje javnog reda i mira nepostupanjem po zakonitom zahtjevu OSL-a od strane 1 lica. Prekršajna prijava na 1 lice.

U 21,45 sati ul.Generala Mirsada Sedića narušavanje javnog reda i mira napostupanjem po naredbi ili rješenju državnih organa od strane 1 lica. Prekršajni nalog na 1 lice.

U 17,00 sati Jezerski-Ramići prijava pronalaska NUS-a. Na lice mjesta izašla patrola policije obilježila mjesto pronalska NUS-a i obavjestila Kantonalnu upravu CZ čiji će timovi izvršiti uklanjanje.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija i dojava o požaru.

Hitna služba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 18 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućeno 1 lice. Na porodilištu nije bilo prinova.

JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća. Danas od 08,00 do 12,00 sati planski prekid u isporuci vode u ul.505 Viteške,Podgrmečka i dijelu 511 Slavne.Radovi na mreži.

Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopćava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

Službe   za   održavanje   puteva   na   području   općine   Bosanska   Krupa   obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 9 C , vlažnost zraka 100 % , dok je vodostaj rijeke Une u Bosanskoj Krupi 70 cm, u Bosanskoj Otoci 112 cm (NV).

Podijeli ovaj članak