SERVISNE INFORMACIJE IzvjeĆĄtaj za period od 07.05.2024.god od 07,00h do 08.05.2024.god do 07,00h

2 min. čitanja

– Policijska stanica Bos. Krupa obavjeơtava da u proteklom periodu nije bilo naruơavanja JRiM, SN kao ni KD-a.

-Vatrogasna jedinica izvjeĆĄtava da u proteklom periodu nije imala intervencija i dojava o poĆŸaru.

-Hitna sluĆŸba Doma zdravlja Bos. Krupa saopćava da je u proteklom periodu pregledala 37 pacijenata, za KB “Dr. I. Ljubijankić” je bilo upućenih 5 lica. Na porodiliĆĄtu nije bilo prinova.

-JKP“10. Juli ”Bos. Krupa saopćava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Danas nema planski prekida u isporuci vode.

-Elektro-distribucija izvjeơtava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planski prekida u isporuci električne energije.

– SluĆŸbe za odrĆŸavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavjeĆĄtavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području Grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po mokrim kolovozima. Upozorenje na odrone kamenja na kolovoz na mag.puta M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na pravcima ostalih putnih pravaca, koji ugroĆŸavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna voĆŸnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima i poĆĄtivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteoroloĆĄka mjerenja na području grada Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 12 C , vlaĆŸnost zraka 87% , dok je vodostaj rijeke Une 54 cm (NV).

Podijeli ovaj članak