Realizacija projekta „Školska biblioteka je moja Maštaonica!“ u JU „Druga osnovna škola“ Bosanska Krupa

2 min. čitanja

Organizacija PH International u okviru programa „Socijalizacija s pravom i prevencija maloljetničke delinkvencije“ – (PSP) u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) kojeg finansira Vlada Sjedinjenih Američkih Država preko Odjela za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i za provođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL ), objavila je rezultate evaluacije projektnih prijedloga po javnom pozivu za učešće u aktivnosti „mini grantovi za male projekte u lokalnoj zajednici “.

O projektu nas je informisala liderica projekta Daira Zjakić:

„Sa zadovoljstvom smo konstatovali da je jedan od pet izabranih projekata sa područja Unsko-sanskog kantona i projekat naše škole pod nazivom „Biblioteka je moja Maštaonica!“.

Projekat “Školska biblioteka je moja Maštaonica!” je nastao kao težnja našeg Kluba učenika da urede i opreme prostor školske biblioteke u kojem će učenici kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme, razvijati jezičko-komunikacijskih kompetencije i njegovati kulturu izražavanja.

Vrijednost ovog mini-granta je 500$, a uz ostale donatore školska biblioteka polako postaje mjesto gdje učenici rado dolaze, druže se „sa knjigama“, te pronalaze smjernice za dalje cjeloživotno učenje. Projektom je predviđeno i održavanje šest radionica kreativnog pisanja, a Klub učenika, kao nosilac aktivnosti projekta je spreman i za nove izazove. Realizacija projektnih aktivnosti traje od sredine oktobra 2021. godine. Koristimo priliku da se zahvalimo donatoru PH Interantional, Vijeću učenika naše škole, JP „Radio Bosanska Krupa“, portalu Krupljani.ba, JU MSŠ „Safet Krupić“, d.o.o. „Poljogaj“, te fizičkim licima koji rado učestvuju u pozitivnim pričama naše škole.“

Podijeli ovaj članak