Razvoj turističke ponude u USK: Uskoro uređenje Malih ada na Uni

4 min. čitanja

Turistička ponuda USK biće bogatija i uređenija za osam Malih ada na Uni.

Naime, Bosanska Krupa je raspisala “konkurs” za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja Malih ada.

Male ade nalaze se u urbanom dijelu grada Bosanska Krupa. Područje malih ada na rijeci Uni u Bosanskoj Krupi obuhvata osam riječnih otoka koje su povezane drvenim mostovima za pješačku komunikaciju. Trenutno predmetno područje je namijenjeno za sport, rekreaciju i turizam. Preko svake ade izgrađene su staze za šetnju popločane lomljenim kamenom postavljeim u betonu.

Postojeće stanje 

Na Adi 1 koja je centralna i najveća površinom nalaze se dva privremena ugostiteljska objekta sa ljetnim baštama koje su otvorene u ljetnom periodu (maj – septembar). Na ovoj adi smješteno je i dječije igralište, teretana na otvorenom, igralište za odbojku na pijesku te bina naimjenjena za gradske manifestacije. Ostalih sedam ada služe isključivo za šetnju i odmor i trenutno namaju nikakvih sadržaja.

“Trenutno stanje predmetnog područja je ne iskorišteno u smislu sadržaja. Također ograničeno korištenje ada za ugostiteljstvo (samo ljetni period) predstavlja nedostatak za posjetu i korištenje ovog područja tokom cijele godine od strane lokalnog stanovništva i turista. Pješačke staze, zelene površine i urbani mobilijar su u relativno dobrom stanju. Nedostaje ujednačena i ambijentu prilagođena urbana oprema (korpe za otpatke, klupe za odmor, držači za bicikla, ukrasne žardinjere). Postojeća javna rasvjeta osvjetljava samo pješačke staze i mostove, a kvalitetom i izgledom nije prilagođena za osvjetljavanje ostalih površina. Zelenilo treba revitalizirati i pojedina stabla ukloniti (neujednačena i neprimjereno prostoru zasađena stabla)”, navedeno je u dokumentaciji.

Naglašen je nedostatak oblikovne i estetske komponente sadržaja što značajno utječe i na općeniti nedostatak ambijentalne prepoznatljivosti. Sadržaji ne zadovoljavaju potrebe građana i drugih korisnika predmetnog prostora. Provođenjem ovog projekta treba osigurati kvalitetan i prepoznatljiv prostor u centru grada koji je dostupan svima i koristi se za potrebe svih građana i posjetitelja.

Buduće stanje 

Planirano uređenje predmetnog područja pružit će kvalitetnije estetsko – funkcionalno okruženje, a koje odgovara zahtjevima građana i posjetitelja, uz poštovanje standarda uređenja i primjene elemenata zaštite okoliša.

“Idejni projekt/rješenje obuhvata svih osam ada, sa 8 podprojekata za svaku adu zasebno. Ovaj projekt nakon realizacije će biti uvršten u turističku ponudu Bosanske Krupe i USK-a. Većina ideja treba biti nova, originalna. Svaka ada trebala bi imati svoje ime – naziv, sa osnovnim sadržajem i turističkom ponudom te ade”, opisano je u dokumentaciji.

Prijedlozi investitora su:

  • da se na prvoj adi (ada 1) koja je i najveća površinom planira izgradnja trajnog ugostiteljskog objekta (spratnosti po odluci projektanta) čiji bi se način izvedbe i završni materijali uklopili u postojeći ambijent. Ugostiteljski objekt bi trebao da se koristi tokom cijele godine.
  • Ada predviđena za vjenčanja i slikanje
  • Ada predviđena za rekreaciju –
  • Ada predviđena za prezentaciju ljekovitog bilja i pčelarstva –
  • Ada sportskih ribolovaca
  • Ada sa izgrađenom vodenicom i sl.

Akta.ba

Podijeli ovaj članak