Predstavljamo: Mehmed Mahmić kandidat za Skupštinu USK-a (SDA)

2 min. čitanja

Mahmić Mehmed rođen je 28.11.1980. godine u Bosanskoj Krupi. Nakon završetka osnovnog i srednjeg obrazovanja upisuje Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu, gdje odbranom diplomskog rada stiče zvanje dipl.politolog.

Dugogodišnji je član SDA, a počeci njegovog stranačkog aktivizma i rata vežu se za Asocijaciju mladih SDA Bosanska Krupa. Ozbiljniju političku karijeru počinje u OV Bosanska Krupa gdje je u dva mandata obnašao dužnost općinskog vijećnika SDA te u jednom periodu i zamjenika predsjedavajućeg OV.

Na općine izborima 2014. godine izabran je za skupštinskog zastupnika u Skupštinu USK-a za mandatni period 2014-2018. a u istom mandatnom periodu obnašao je i dužnost delegata u Domu naroda FBiH. Povjerenje građana nađeg kantona dobio je ponovo na Općim izborima 2018.godine od kada je zastupnik u Skupštini USK-a u aktuelnom mandatu.

U periodi dok obnaša poslanika u Skupštini USK-a izlobirao je ogroman broj projekata koji su realizirani u Bosanskoj Krupi. Kako u gradu tako i svim mjesnim zajednicama našeg grada. Svakako jedan od najznačajnijih jeste uređenje Trga Alije Izetbegovićai rekonstrukcija u Ulici 511. slavne brdske brigade. Direktor je Kantonalne službe Federalnog zavoda PIO/MIO Bihać. Oženjen je i otac dvoje djece. Predsjednik je OO SDA Bosanska Krupa.

Nalazi se na listi kandidata SDA za Skupštinu USK-a pod rednim brojem 3

Podijeli ovaj članak