Poziv za iskazivanje interesa za korištenje mobilnih kućica Općine Bosanska Krupa

1 min. čitanja

Pozivaju se pravna i fizička lica s područja općine Bosanska Krupa da iskažu interes za korištenje mobilnih kućica (1.5 x 2.5 m) tokom juna, jula i augusta 2021. godine za prezentaciju/prodaju svojih usluga/proizvoda i to u pješačkoj zoni u ulici Patriotske lige i Malim adama.

Općina Bosanska Krupa raspolaže sa četiri mobilne kućice koje namjerava pravnim ili fizičkim licima, u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih prostora, sportskih terena i mobilnih kućica, a s ciljem promocije lokalnih poduzetnika i podrške njihovom radu, dodijeliti na korištenje putem javnog poziva.

Ovim putem Općina Bosanska Krupa želi uvidjeti koliki interes za korištenje kućica vlada u lokalnoj zajednici. Shodno tome, raspisat će javni poziv kojim će biti definisani način prijave/dodjele, uslovi, lokacija i vrijeme korištenja.

Pravna i fizička lica interes za korištenje mobilnih kućica mogu iskazati do 25. 5. 2021. (utorak), isključivo putem mail-a: pr_obk@opcinabosanskakrupa.ba.

Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti ime i prezime / naziv pravnog ili fizičkog lica, djelatnost, željeni period korištenja mobilne kućice i lokaciju (pješačka zona ili Male ade).

Iskazivanje interesa ne predstavlja formalnu prijavu i ne obavezuje Općinu Bosanska Krupa na dodjelu kućica niti pravna i fizička lica na korištenje kućica.

Podijeli ovaj članak