POTVRĐENA KOORDINACIJA I POMOĆ POLICIJSKE STANICE BK PREMA USR KRUŠNICA

1 min. čitanja
Dana 28.11.2023g. na zahtjev USR Krušnica izvršen je prijem Predsjednika Udruženja Admira Bajrića,te Ribočuvarske službe Jasmina Čauševića i Mersihada Šertovića u PS BK od strane Komandira stanice Omera Tahirovića.
Razmatrana je sama problematika rada Ribočuvarske službe, susretanja sa nesavjesnim ponašanjem na vodi kako pojedinih članova Udruženja, tako i građana, pružanje podrške i pomoći pri suzbijanju krivolova, te pravovremenoj reakciji prema počiniteljima i pokretanje Disciplinske i Krivične odgovornosti.
Dogovorena STALNA PODRŠKA Ribočuvarskoj službi na vodi, izlazak na teren i pomoć istoj čim se ukaže potreba, a sve u cilju normalnog funkcionisanja rada Ribočuvarske službe u vršenju Zakonom datih ovlaštenja i provođenja na vodi Zakona o Slatkovodnom ribarstvu i važećeg Režima ribolova, sankcionisanja, udaljavanju sa vode i pokretanje istražnih radnji prema prekršiteljima.
USR KRUŠNICA se ovim putem ZAHVALJUJE POLICIJSKOJ STANICI BK na prijemu i pružanju podrške u radu same Ribočuvarske službe, a sve članove poziva na POŠTIVANJE Zakona o Slatkovodnom ribarstvu i važećeg Režima ribolova, da obavljajući Sportsko-rekreativni ribolov i sami pomognu u radu Ribočuvarsku službu, da neometano u skladu sa svojim ovlaštenjima obavljaju rad na vodi.
Bistro!
Izvor: FB USR Krušnica 1936
Podijeli ovaj članak