Općina Bosanska Krupa sufinansira proljetnu sjetvu i u 2021. godini

2 min. čitanja

Općina Bosanska Krupa, u namjeri da pomogne poljoprivrednu proizvodnju, i u ovoj godini sufinansira nabavku repromaterijala za proljetnu sjetvu. Poljoprivrednicima je krajem prošle godine uputila molbu da se s planom prijave u nadležnu službu, a danas i objavila poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala.

Potaknuta rezultatima prošlogodišnjeg programom kada je obezbijeđeno sjeme, mineralno đubrivo i zaštitna sredstva za sjetvu kukuruza, graha i krompira za 809 poljoprivrednika i kada je zasijano blizu 500 ha zemljišta, Općina Bosanska Krupa sufinansira proljetnu sjetvu i u 2021. godini.

Danas je objavljen Javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala, sjemena, mineralnog gnojiva i zaštitnih sredstava za proljetnu sjetvu proporcionalno zasijanoj površini silažnog i merkantilnog kukuruza, povrća i drugih poljoprivrednih kultura.

Pravo na korištenje sredstava imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata. Pravo na sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu ostvaruju klijenti koji su od 23. decembra 2020. do 22. januara 2021. godine telefonskim putem ili putem pisarnice prijavili planirane površine po vrstama proizvodnje i koji dostave dokaze o kupljenom repromaterijalu.

Nakon provedenog postupka utvrđivanja uslova i kriterija za ostvarivanje prava na novčanu podršku po podnesenim zahtjevima, nadležna služba Općine Bosanska Krupa će sačiniti listu korisnika i izvršiti obračun iznosa novčane podrške za svakog korisnika. Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti klijentu je 1.000 KM.

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem obrasca koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Bosanska Krupa. Rok za podnošenje zahtjeva je 1. juni 2021. godine.

Svi detalji u vezi uslova, kriterija, prijave, načina izbora korisnika, mogu se pronaći u javnom pozivu objavljenom i na stranici Općine Bosanska Krupa klikom OVDJE.

Podijeli ovaj članak