Od sutra, 10.novembra zabrana dovoza otpada na odlagalište Meždre za Cazin i Bužim

3 min. čitanja

Sutra ističe rok od dva mjeseca nakon kojih Cazin i Bužim svoj otpad ne mogu dovoziti i odlagati na odlagalište Meždre-Vlaški do.

Uoči isteka roka, tačnije na jučerašnjoj vanrednoj sjednici, Općinsko vijeće Bosanska Krupa dopunilo je ovu odluku objavljenu u službenom listu 10.septembra. Uz dopunu odluke o stavljanju van snage svih ranije donesenih odluka Općinskog vijeća, a po pitanju saglasnosti da na lokaciju Meždre otpad dovoze Cazin, Bužim i Bos.Krupa juče su usvojena tri zaključka kojim se zadužuje JKP“10 juli“ Bosanska Krupa da preuzme, pored odvoza i odlaganje, nadzor i tretiranje otpada na odlagalištu Meždre -Vlaški do.

Iako su se mjesecima pozicija i opozicija u Općinskom vijeću Bosanska Krupa slagali samo u jednom, a to je da lokacija za odlagalište nije dobra, juče su se konačno složili i jednoglasno usvojili i dopunjenu odluku i pomenute zaključke. Zaključcima komunalno preduzeće je zaduženo da izvrši doregistraciju odnosno proširenje djelatnosti, dok se trećim zaključkom zadužuje Općinski načelnik da u suradnji sa Službom za komunalne djelatnosti pripremi odluku kojom će se odlagalište Meždre-Vlaški do dati na upravljanje JKP“10 juli“, a po završetku doregistracije.

Kako se juče moglo čuti od pojedinih vijećnika, na lice mjesta ovih dana izišao je i federalni inspektor. Iako juče na sjednici nije bilo njegovog zapisnika na uvid, što su vijećnici u svojim diskusijama istakli, kazali su da je prema njihovim saznanjima federalni inspektor konstatovao, pored ostalog, da se Meždre ne može tretirati kao deponija već odlagalište, jer za razliku od nekadašnjeg Krivodola nema niti jedan dokument, počevši od urbanističke, okolišne ili gradjevinske.

Načelnik općine Armin Halitović kazao je u kraćem obraćanju da će poduzeti sve mjere da se donešena odluka provodi i da obzirom da na snagu stupa 10.novembra, „već 11.ćemo biti na terenu“ .

Odlagalište otpada Meždre- Vlaški do juče su vijećnici okarakterisali kao jednu od težih bitki za Bos.Krupu od rata na ovamo. Vijećnica Vildana Jogić(SDA) iznijela je podatak da se godišnje na odlagalište Meždre doveze 28 000 tona smeća, od toga oko 30 % otpada na Bosansku Krupu. U petnaest godina procjene su da je na ovom lokalitetu istrešeno 420 000 tona smeća medju kojem se nalazi animalni i medicinski otpad, a riječ je kako kažu o krškom i izuzetno poroznom tlu u čijoj blizini je rijeka Una , ali i stanovništvo Bosanske Krupe.

 

RadioBK

Podijeli ovaj članak