Obnovljen prostor Centra za socijalni rad u Bosanskoj Krupi

3 min. čitanja

Javna ustanova Centar za socijalni rad u Bosanskoj Krupi je javna služba, organizovana kao ustanova socijalne zaštite u cilju vršenja djelatnosti i poslova od posebnog društvenog interesa usmjerenih na oosiguranje socijalne sigurnosti ljudi i otklanjanja posljedica stanja socijalne potrebe u svim oblastima života i rada, kao i pružanja socijalnih usluga ljudima u stanju socijalne potrebe.

Centri za socijalni rad osnovne institucije sistema socijalne zaštite i sva detekcija problema onih životnih problema pojedinca,porodice ili zajednice se tu vrši.

U petak je za bosanskokrupski Centar za socijalni rad bio veliki dan, dan kada su mogli svečano pokazati svoje obnovljene prostorije,odnosno, kada su poslije decenija rada u prostoru koji je bio demotivirajući, kako za korisnike, tako i za same uposlene, s osmijehom i iskrenim zadovoljstvom, mogli podijeliti s gostima radost, što u 2022. godinu, ulaze s prostorom koji će im obezbijediti kvalitetnije uslove rada, kako bi i time dali još veći doprinos da njihov rad sa strankama bude produktivniji i konstruktivniji, a sve u cilju ostvarivanja ciljeva što bolje socijalne zaštite korisnika usluga bosanskokrupskog Centra.

Uz prisustvo općinskog načelnika Armina Halitovića, predstavnika škola, Policijske stanice Bosanska Krupa, Centra mentalno zdravlje Doma zdravlja Bosanska Krupa, suradnika, svečano su uposlenici Centra, javnosti pokazali svoje uređene prostorije.

Arijana Muzaferović, direktorica Centra za socijalni rad Bosanska Krupa je kazala da je to uspjeh svih koji rade u Centru, oni koji su prepoznali njihove potrebe i naravno svih onih koji su na bilo koji način pomogli da se planirano uradi.

S posebnim ponosom u Centru za socijalni rad ističu i rad logopeda koji će sada moći pomoći i u tom segmentu, te olakšanje građanma koji sa svojom djecom neće morati u susjedne gradove po ovu uslugu.

I dalje će u Centru za socijalni rad Bosanska Krupa, kako kažu, koristiti metode stručnog socijalnog, pedagoškog, psihološkog, pravnog i zdravstvenog rada individualno, kombinujući interdisciplinarne i multisektoralne timove sa svojim partnerima iz lokalne zajednice. Smatraju da svoju osnovnu ulogu, zajedno sa korisnikom žele detaljno istražiti i procijeniti potrebe, kako bi iznašli najefikasnije rješenje za zadovoljavanje potreba u obimu koji je propisan zakonima iz ove oblasti, i posebno,uz uvažavanje općeg stanja društva i životnih situacija u kojima se njihovi korisnici nalaze.

Podijeli ovaj članak