OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

1 min. čitanja

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Bosanska Krupa koji su u 2023. godini ostvarili pravo na novčanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko sanskog kantona da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a Gradskom organu uprave Grada Bosanska Krupa, dana 05.2.2024. godine, dostavilo Rješenja o ostvarenom pravu i visini novčane podrške za sredstva odobrena u skladu sa Programom utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Sufinansiranje imputa u jesenjoj proizvodnji za 2023. godinu u biljnoj i animalnoj proizvodnji, ribarstvu i pčelarstvu – reformsko djelovanje u agraru“, broj:03-02-12845-102/2023 od 27.12.2023. godine i Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz Budžeta Unsko sanskog kantona „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Sufinansiranje imputa u jesenjoj proizvodnji za 2023. godinu u biljnoj i animalnoj proizvodnji, ribarstvu i pčelarstvu – reformsko djelovanje u agraru“, broj: 03-02-12845-103/2023 od 27.12.2023. godine.

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači da svoja Rješenja preuzmu u nadležnoj službi Grada Bosanska Krupa.

Podijeli ovaj članak