OBAVJEŠTAVAJU SE POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KOJI SU REGISTRIRALI SVOJE GAZDINSTVO DA SU U OBAVEZI PRIJAVITI PROMJENE NA ISTOM DO 31. 3. 2018. GODINE A NA OSNOVU ČLANA 14. ODLUKE O HARMONIZIRANIM REGISTRIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRIMA KLIJENATA („SLUŽBENE NOVINE FBiH “, BROJ: 42/08).

PROMJENE KOJE STE U OBAVEZI PRIJAVITI ODNOSE SE NA SLIJEDEĆE:

– POLJOPRIVREDNE KULTURE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, A KOJE SE ODNOSE NA TRENUTNO STANJE TE PLAN SJETVE ILI SADNJE U TEKUĆOJ GODINI,
– TRENUTNO STANJE I PROMJENA VRSTE I BROJNOG STANJA STOKE,
– PROMJENU ZEMLJIŠNOG POSJEDA I OSNOVE KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA (KATASTARSKA VELIČINA; KATASTARSKA KULTURA; VLASNIŠTVO ILI ZAKUP),
– PROMJENU NOSIOCA PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA I NOSIOCA OBRTA (OVLAŠTENO LICE),
– PROMJENU ČLANOVA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA,
– PROMJENU BROJA TELEFONA I PROMJENU BANKE.

ZAHTJEV ZA PROMJENU PODATAKA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRU KLIJENATA PODNOSI SE SLUŽBI ZA OBRT, POLJOPRIVREDU I PODUZETNIŠTVO OPĆINE BOSANSKA KRUPA.

KOMENTARI:
Loading...