Načelnik Halitović proglasio Budžet Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu

3 min. čitanja

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović, pozivajući se na Zakon o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona, danas je proglasio Budžet Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu. Budžet za ovu godinu iznosi 9.358.302 KM, a na snagu stupa sutra.

Svoju odluku o proglašenju Budžeta načelnik Halitović obrazlaže činjenicom da Općinsko vijeće nije usvojilo ovaj finansijski dokument u roku od 90 dana od početka budžetske godine, kako je predviđeno pomenutim zakonom.

„Izbori su pomjereni za mjesec dana, malo je duže kod nas trajalo konstituiranje Općinskog vijeća tako da smo kasniti i sa Nacrtom budžeta. Ono što je za mene bitno jeste da je općinski organ uprave na vrijeme dostavio i Nacrt i Prijedlog budžeta, imali smo dvije sjednice, međutim jednostavno u ta dva bloka koja imamo u Općinskom vijeću nije bilo većine ni s jedne ni s druge strane a nije bilo ni sredine gdje bi se ta dva bloka mogli dogovoriti koji bi to amandmani, odnosno izmjene bile na samoj sjednici što se tiče Budžeta da bi se usvojio. Meni nije preostalo ništa drugo, jer ne želim da Općinu Bosanska Krupa, javna preduzeća i ustanove dovedem u situaciju da smo blokirani, da čekamo slijedeću sjednicu koja ne znamo kad će biti. Možda sam preuzeo veću odgovornost, ali sam ipak donio odluku o proglašenju budžeta za 2021. godinu“, kaže načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Na osnovu pristiglih primjedbi i sugestija tokom javne rasprave Nacrt budžeta je izmijenjen i uvećan za 275.445 KM pa u formi Prijedloga budžeta kojeg su vijećnici trebali donijeti, a nisu pa ga općinski načelnik proglasio, iznosi 9.358.302 KM. Povećanje od oko tri posto odnosi se na budžetske prihode, namjenska sredstva za razne projekte od strane viših nivoa vlasti i drugih donatora, te prenesena sredstva za planirane projekte koji se nisu realizirali u 2020. godini.

„Velikih promjena u odnosu na prethodne godine nema, ono što mogu reći jeste da smo korektno i precizno uradili Budžet, da je vrlo izvijesno da taj Budžet možemo izvršiti u svim onim dijelovima kako smo ga planirali, da ćemo odgovoriti na sve zadatke i obaveze koje su planirane u 2021. godini. Možda postoje neke stavke koje mi nismo planirali a koje su vijećnici imali u vidu, pa ćemo vidjeti u narednom periodu ovisno od situacije sa koronom, možda se ukaže potreba za rebalansom, da se uvrsti ono što nije planirano, ako bude tako pripremit ćemo ga pa ponuditi Općinskom vijeću.

Budžet Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu na snazi će biti sutra jer je nedugo nakon proglašenja danas objavljen u Službenom glasniku.

Podijeli ovaj članak