KRUPA KABINE” d.o.o. Bosanska Krupa: Javni oglas za prijem radnika – Tehnolog

2 min. čitanja

Društvo “KRUPA KABINE” d.o.o. Bosanska Krupa poziva sve odgovorne, pouzdane i motivirane osobe koje se žele profesionalno razvijati da se prijave na

J A V N I  O G L A S

ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U SEKTOR TEHNOLOGIJA

-TEHNOLOG-

 

I – OPIS POSLOVA: Priprema i razvoj dokumentacije za nove proizvode (2D/3D); praćenje izrade proizvodnih alata i uređaja; uvođenje novih proizvoda u proizvodni proces; praćenje proizvodnje prvog uzorka i demonstracija kupcu; podučavanje uposlenika pri izvršavanju konkretnih radnih postupaka pri uvođenju novih proizvoda; praćenje i provedba izmjena na proizvodima; obavljanje drugih poslova u svojoj struci po nalogu nadležnog rukovodioca; primjenjuje mjere zaštite na radu i protiv požarne zaštite.

II – USLOVI: Kandidat treba biti diplomirani Inžinjer mašinstva, diplomirani Inžinjer elektrotehnike i slično.

III – TRAŽENE SPOSOBNOSTI: Sa ili bez radnog iskustvaosjedovati kao tehnolog, konstruktor ili slični poslovi.

Kandidat koji ima radno iskustvo očekuje se da poznaje industrijski proces izrade proizvoda, rad za računarom, 2D i 3D grafičkim alatima i MS Office. Kandidat također treba poznavati radne tehnologije, biti sposoban komunicirati na engleskom jeziku i poznavati proceduru ISO-9001.

Cijeni se samoinicijativa na poslu, odgovornost za vlastiti rad, stručnost, iskustvo, kompetentnost, preciznost i samoorganizacija.

Kompanija je spremna investirati u kandidata kao bi se njegovo znanje u struci usavršavalo i razvijalo.

IV – NUDIMO VAM:

–          Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme sa prvi 6 mjeseci probnog rada;

–          Rad u poticajnoj i ugodnoj atmosferi;

–          Edukaciju i stručno usavršavanje;

–          Priliku za lični i profesionalni rast i razvoj.

Pozivaju se svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove da prijavu sa kraćom biografijom pošalju na adresu:

„KRUPA KABINE“ d.o.o.,

Ulica Unska b.b.

Bosanska Krupa

Ili na e-mail adresu krupa@kk-cab.com

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Vise informacija mozete dobiti na broj telefona: 037/470-026.

Podijeli ovaj članak