“KRUPA KABINE” d.o.o. Bosanska Krupa: JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

2 min. čitanja

Društvo “KRUPA KABINE” d.o.o. Bosanska Krupa poziva sve odgovorne, pouzdane i motivirane osobe, koje se žele profesionalno razvijati, da se prijave na

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

 

NAZIV RADNOG MJESTA: Pripravnik sa završenim Ekonomskim ili Pravnim fakultetom

ZNANJA I KVALIFIKACIJE:

  • VSS, pravni ili ekonomski fakultet;
  • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru, pisanju i razumijevanju;
  • Važeću vozačku dozvolu B kategorije;
  • Poznavanje rada u programima iz MS Office paketa (Word, Excel itd.);
  • Samostalnost u radu kao i rad u timu;
  • Dobre organizacijske vještine;
  • Želja za daljim učenjem i usavršavanjem.

NAPOMENA: U skladu sa čl. 32. st. 2. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18) „Pripravnikom se smatra lice sa završenom srednjom ili višom školom, odnosno fakultetom koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju, a koje je prema zakonu, obavezno položiti stručni ispit ili mu je za rad u zanimanju potrebno prethodno radno iskustvo.“

NUDIMO VAM:

  • Rad u poticajnoj i ugodnoj atmosferi;
  • Edukaciju i stručno usavršavanje;
  • Priliku za lični i profesionalni rast i razvoj.

Pozivaju se svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove da prijavu sa kraćom biografijom pošalju na adresu:

“KRUPA KABINE” d.o.o.

Ulica Unska b.b.

Bosanska Krupa

Ili na e-mail adresu: krupa@kk-cab.com

Javni oglas ostaje otvoren do ponedjeljka 11.01.2021. godine i traje do petka 15.01.2021. godine.

Vise informacija možete dobiti na broj telefona: 037/470-026.

Podijeli ovaj članak