JAVNI POZIV za najbolji literarni i likovni rad na temu: 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

2 min. čitanja

BOSNA I HERCEGOVINA/FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON/OPĆINA BOSANSKA KRUPA

JU  „CENTAR ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I INFORMISANJE““ BOSANSKA KRUPA

 

Povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za najbolji literarni i likovni rad na temu:

  1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 

I Opći uvjeti:

 

  1. da rad nije ranije dostavljan na natječaje
  2. za literarni rad da tekst nije duži od jedne kucane stranice
  3. za likovne radove slobodna tehnika na formatu A3 (blok br. 5)

 

II Posebni uvjeti:

  1. pravo učešća imaju učenici osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa
  2. jedan učenik može dostaviti najviše jedan rad
  3. na poleđini rada učenici su obavezni napisati (ime i prezime, naziv škole, nastavnik i razred).

 

III Organizator će izvršiti izbor i nagraditi najuspješnije radove za prva tri mjesta u kategorijama od prvog do petog i od šestog do devetog razreda.

 

IV  Radove dostaviti adresu: Javna ustanova „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa ulica Trg Avde Ćuka bb 77 240 Bosanska Krupa, lično ili posredstvom nastavmika.

 

V   Javni poziv ostaje otvoren do 18.02.2022. godine. Radovi učenika koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva neće biti razmatrani.

 

JU Centar za kulturu, obrazovanje i

                                 informisanje Bosanska Krupa

 

 

 

 

Podijeli ovaj članak