Javni poziv uzgajivačima pčelinjih društava – pčelarima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova uzgoja pčelinjih društava

4 min. čitanja

Na osnovu člana 6. Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta za 2022. godinu – Poticaj za poljoprivredu (“Sl. glasnik Grada Bosanska Krupa”, broj: 6/22) i člana 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta za 2022.godinu – Poticaj za poljoprivredu („Sl. glasnik Grada Bos. Krupa“ broj: 10/22),Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
uzgajivačima pčelinjih društava – pčelarima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova uzgoja pčelinjih društava

I Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa objavljuje Javni poziv uzgajivačima pčelinjih društava – pčelarima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova uzgoja pčelinjih društava

II Uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta za 2022. godinu – Poticaji za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, što se dokazuje uvidom u registar.

III Kriteriji i način realizacije

Pravo na novčanu podršku za sufinansiranje troškova uzgoja pčelinjih društava ostvaruju pčelari koji u uzgoju posjeduju minimalno 20 aktivnih pčelinjih društava koje su pod zdravstvenim nadzorom.
Novčana podrška se može ostvariti za najviše 100 aktivnih pčelinjih društava.

Visina novčane podrške po pčelinjem društvu predstavlja odnos planiranog iznosa sredstava za ovu vrstu podrške i ukupnog broja pčelinjih društava po podnesenim zahtjevima proizvođača.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom Javnom pozivu klijenti podnose zahtjev i slijedeću dokumentaciju:
– Potvrda o provedenim obaveznim mjerama (kopija)
– Ovjerena izjava vlasnika o broju aktivnih pčelinjih društava

Po podnesenim zahtjevima izvršiti će se obračun novčane podrške za svakog korisnika i
donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava.

IV Postupak i provedba

Zahtjev se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem pisarnice.
Obrazac zahtjeva se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Grada Bosanska Krupa.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici Grada i oglasnim pločama i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici: www.gradbosanskakrupa.ba.

Nadležna služba, po zatvaranju javnog poziva, će po podnesenim zahtjevima izvršiti obračun novčane podrške za svakog korisnika i sačiniti Listu aplikanata koji ispunjavaju uslove i Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva koje će se objaviti na zvaničnoj web stranici Grada i oglasnim pločama.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti rješenjem na koje nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.
Aplikantima koji ne ispunjavaju uvjete dostavit će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.
Rješenje o ostvarivanju prava na poticaj donijet će se za aplikante koji ispunjavaju uvjete javnog poziva.
Na rješenje o ostvarivanju prava na poticaj nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.

Podijeli ovaj članak