Društvo “KRUPA KABINE” d.o.o. Bosanska Krupa poziva sve odgovorne, pouzdane i motivirane osobe koje se žele profesionalno razvijati da se prijave na
J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U SEKTOR NABAVA

I – NAZIV RADNOG MJESTA: Referent u nabavi.
II – OPIS OSLOVA: Traži nove dobavljače sirovina i robe potrebne za proizvodnju; traži i nabavlja sav potrebni potrošni material za djelatnost poslodavca; nabavlja rezervne dijelove; nabavlja HTZ sredstva; sa dobavljačima pregovara uslove nabave; organizira izrade alata pri vanjskim dobavljačima; obavljanje drugih poslova u svojoj struci po nalogu nadležnog rukovodioca; primjenjuje mjere zaštite na radu i protiv požarne zaštite.
III – USLOVI: Ekonomsi fakultet ili Ekonomski tehničar
IV – TRAŽENE SPOSOBNOSTI:
Samoinicijativa na poslu, odgovornost za vlastiti rad, stručnost, iskusnost, kompetentnost, dobra motorika, preciznost i samoorganizacija.
Važno je istaknuti bitnost poznavanja engleskog jezika. Kompanija je spremna uložiti u kandidata obezbijeđujući interno u firmi kurs engleskog jezika kako bi isti postigao potreban nivo za poslovanje.
V – NUDIMO VAM:
– Zasnivanje radnog odnosa na mjesec dana s namjerom produžetka ugovora na neodređeno vrijeme; – Rad u poticajnoj i ugodnoj atmosferi; – Edukaciju i stručno usavršavanje; – Priliku za lični i profesionalni rast i razvoj.

Pozivaju se svi zainteresirani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove da prijavu sa kraćom biografijom pošalju na adresu:
„KRUPA KABINE“ d.o.o.,
Ulica Unska b.b.
Bosanska Krupa
Ili na e-mail adresu krupa@kk-cab.com.
Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
Vise informacija mozete dobiti na broj telefona: 037/470-026.

KOMENTARI:
Loading...