Inicijativa: Da li će nedjelja postati neradni dan u Bosanskoj Krupi?

5 min. čitanja

U predizbornim kampanjama nerijetko se obećavaju veća prava radnicima, među kojima je i neradna nedjelja. Iako je u većini evropskih zemalja to normalno, kod nas se, nakon izbora, sjete da živimo u turističkim i privrednim centrima i da je to neizvodivo.

Radnici u privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, posebno u uslužnim djelatnostima, često rade prekovremeno. Inicijative o zabrani rada nedjeljom dosad nisu naiÅ”le na odobravanje. Ipak, neradna nedjelja postoji u Livnu, Kiseljaku, ViÅ”egradu i Mrkonjić-Gradu. U Kiseljaku je odluka na snazi gotovo godinu.Ā  Pored ovih općina i gradova joÅ” nekoliko ih je pokrenulo inicijativu a od jučer i Bosanska Krupa. Podesjetimo, jedini na Unsko-sanskom kantonu koji prate ovu odluku je općina Sanski Most.

Na jučeraÅ”njoj sjednici Gradskog vijeća Bosanska Krupa, vijećnik i predsjedavajući Gradskog vijeća Alen Lipovača je podnio inicijativu za neradnu nedjelju. Inicijativu prenosimo u potpunosti:

Predsjedavajuci Gradskog vijeća Bosanska Krupa ALEN LIPOVAČA ( SDP ) na danasnjoj sjednici podnio inicijativu za ZABRANU RADA NEDJELJOM ILI OGRANIČENJE RADNOG VREMENA TRGOVAČKIH CENTARA KOJI VRŠE PROMET PREHRAMBENIH PROIZVODA u Bosanskoj Krupi.

U skladu sa članom 95. stav 2. Poslovnika Općinskog vijeća Bos. Krupa upucujem vijećničku inicijativu za ZABRANU RADA NEDJELJOM ILI OGRANIČENJA RADNOG VREMENA TRGOVAČKIH CENTARA ā€“ LANACA KOJI VRÅ E PROMET PREHRAMBENIH PROIZVODA na području Grada Bosanska Krupa.

Podnosim inicijativu za donoÅ”enje nove ili izmjenu postojeće Odluke o radnom vremenu turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću na području Grada Bosanska Krupa (Sl.glasnik Općine/Grada Bosanska Krupa 2/14, 7/14, 12/14, 2/15 i 8/19).

Obzirom da Zakon o radu FBiH (Sl.novine FbiH 26/16 i 89/18) jasno ne tretira radno pravnu oblast kada je u pitanju ograničenje rada nedjeljom ili njegova potpuna zabrana, neophodno je da Gradsko vijeće Bosanska Krupa donese novu ili izmjeni postojeću Odluku o radnom vremenu turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću na području Grada Bosanska Krupa (Sl.glasnik Općine/Grada Bosanska Krupa 2/14, 7/14, 12/14, 2/15 i 8/19), kojom bi potpuno zabranilo rad NEDJELJOM ili jasno ograničilo radno vrijeme trgovačkih centara ā€“ lanaca koji vrÅ”e promet prehrambenih proizvoda na području Grada Bosanska Krupa od 08:00 do 12:00 sati.

U članu 76. Zakona o radu FBIH (Sl.novine FbiH 26/16 i 89/18) se jasno kaže da radnik ima pravo na povećanu platu za otežane uslove rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedMičnog odmora, praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Medjutim, svjesni smo svi da je to mrtvo slovo na papiru, u praki se rad u trgovačkim centrima nedjeljom plaća kao i običan dan. Svjedoci smo krÅ”enja radničkih prava svakog vikenda u Bosanskoj Krupi, s toga je neophodno da Grad Bosanska Krupa zajedno sa Gradskim vijećem preduzme određene mjere kada je u pitanju zaÅ”tita radničih prava.

S toga je potrebno da nadležna Služba za iduću sjednicu pripremi izmjenu Odluke o radnom vremenu turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću na području Grada Bosanska Krupa (Sl.glasnik Općine/Grada Bosanska Krupa 2/14, 7/14, 12/14, 2/15 i 8/19) da zabrani rad ili makar ograniči rad do 12.00 sati nedjeljom trgovačkih lanaca koji vrÅ”e promet prehrambenih proizvoda u Bosanskoj Krupi.

Gospodine gradonačelniče, kolegice i kolege vijećnici ja sam mogao i danas samoinicijativno predložiti izmjenu Odluke ne treba tu mnogo mudrolije da se odradi. Mogao sam sam to danas i izglasat imam većinu za to. Medjutim, ne želim mimo službe, mimo gradske uprave i njenog rukovodioca to uraditi, želim da svi zajedno nadjemo najbolje rjeÅ”enje za sve gradjane naÅ”eg Grada, za same radnike i njihove poslodavce pa ako treba da čak provedemo i javnu raspravu.

Grad Bosanska Krupa treba da stane u kraj izrabljivanju radnika sa ciljem ostvarivanja profita trgovačkih lanaca. Moramo stati u zaÅ”titu naÅ”ih majki i sestara koji provode nedjelju radno umjesto da kod svojih kuća provode vrijeme sa svojom porodicom.

S postovanjem.

U Bosanskoj Krupi, 31.08.2022. god

Predsjedavajuci Gradskog vijeca Bosanska Krupa

Alen Lipovača

Ā 

Podijeli ovaj članak