In memoriam: Amra Sedić 18.novembra 1970.godine – 15.01.1994.godine

1 min. čitanja

Amra Sedić rođena je 18.novembra 1970.godine u Bihaću.

Živjela je u Bosanskoj Krupi iz koje je, nakon agresije srpskih snaga na općinu Bosanska Krupa 21.aprila 1992.godine, morala u izbjeglištvo.Već 20.oktobra iste godine stupila je u redove 111.Bosansko-krupske pješadijske brigade, kasnije 511.slavne brdske brigade, sa prvim rasporedom u Komandi brigade a kasnije u 2.četi 1.Bosansko-krupskog bataljona.

Poginula je 15.januara 1994.godine na prelazu kod tunela u Bosanskoj Krupi, od snajperskog hica, ispaljenog sa položaja srpskog agresora na Starom gradu.

Amra Sedić jedina je žena među poginulim slavnim junacima 511.brdske brigade. Njen mezar je na Šehitlucima Ometaljka u Pištalinama u Bosanskoj Krupi. Nakon njene pogibije 2.četa 1. Bosanko-krupskog bataljona nosila je naziv „Amra“.

Na mjestu gdje je poginula mlada djevojka, borac 511.slavne brdske brigade, nalazi se spomen obilježje a posebno je sjećanje Memorijalni nogometni turnir „Amra Sedić“ koji je organizovao Ženski nogometni klub „Željezničar 2011“ iz Bosanske Krupe uz učešće ženskih nogometnih klubova iz cijele BiH.

RadioBK

Podijeli ovaj članak