Imamo posebne vijesti od Krupljanina Asima Šahinovića

1 min. čitanja

“Nakon nešto više od dvije godine pauze i položenog državnog ispita, danas sam kod predsjednika suda u Minhenu položio zakletvu za sudskog tumača bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika.“ javlja Asim Šahinović.

Asim Šahinović je bosanskohrcegovački pravnik. Rođen je 11.04.1992. godine u Bihaću. Osnovnu skolu i opću gimnaziju završava u Bosanskoj Krupi, a 2016. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Bihaću. Uz stipendiju Njemačkog društva za akademsku razmjenu (DAAD) nastavlja studije na Ludwig-Maximilian Univerzitetu u Minhenu, gdje je 2018. godine magistrirao iz područja međunarodnog privatnog prava. Iste godine dobija elitnu stipendiju njemačkog Bundestaga, gdje pohađa političko obrazovanje i praksu u programu Internacionalna parlamentarna stipendija (IPS) u uredu zastupnice Kirsten Luehmann (SPD).

 

Podijeli ovaj članak