Idemo li u zatvaranje deponije Meždre-Vlaški do?!

5 min. čitanja

Preksinoc iza 23 sata završena je treća redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa na kojoj su vijećnici u sedam sati rada obradili ukupno sedamnaest tačaka.

Kako su se vijećnici SDP-a na prošloj sjednici izjasnili da odbijaju učešće u radu komisija vijeća razriješeni su stari i imenovani novi članovi i time popunjeni nedostajući članovi za rad u svim radnim tijelima gdje su ranije bili imenovani članovi ove političke partije. S obzirom da je od samog početka konstituisanja novog saziva vijeća bilo problema oko sastavljanja većine, a time i izbora i imenovanja predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg do ove sjednice, a nakon promjene većine, imenovan je kao što je poznato, za predsjedavajućeg Djemal Elezović(DF).Podsjećamo javnost da je ranije vijeće već bilo izabralo zamjenika predsjedavajućeg Alena Lipovaču(SDP), dok je još funkcionisala većina SDP-ASDA, tako da je u skladu sa novom većinom razriješen dosadašnji Lipovača, a za zamjenika tajnim glasanjem kao jedini prijedlog izabran Mirsad Jusić(SDA) unatoč negodovanju opozicije oko procedure razrješenja starog i imenovanja novog zamjenika. Nadalje vijećnici su, obzirom da je još u decembru mjesecu istekao mandat članovima Skupštine JKP“10 juli“ Bosanska Krupa, imenovali nova tri člana u skupštinu ovog preduzeća koju će u narednom četverogodišnjem mandatu činiti: Mersiha Jusić,Adis Murtić i Rasima Begić. Kada se došlo do tačke na kojoj je tema bila deponija Meždre -Vlaški do već sam uvod u diskusiju nagovijestio je da je ovo tačka oko koje neće biti lako postići dogovor. Naime Prijedlogom Odluke tražilo se stavljanje van snage odluke iz 2019.godine kojom su komunalna preduzeća tri općine Bužim, Cazin i Bos.Krupa oslobodjena plaćanja naknade za korištenje javnog dobra, a kako je tada definisano zauzvrat preduzeća su trebala održavati ovu deponiju koja sada ne samo da nije uredjena prema ekološkim standardima, već je potencijalno opasnost po cijeli eko sistem i zdravlje gradjana o čemu je detaljno u svojoj diskusiji govorila vijećnica Vildana Jogić Oraščanin inače doktor nauka i profesor na biotehničkom fakultetu koja je radila i ispitivanja tla u i oko deponije. Vrlo indikativno je koliko ovako neuredjena deponija predstavlja opasnost je i činjenica da je u decembru mjesecu izbio požar na tom lokalitetu koji se uspio ugasiti. Nakon izrazito duge diskusije, što je i razumljivo obzirom o kakvoj tematici je riječ, naknadu bi ubuduće ove tri općine trebale plaćati, a paralelno s tim krenuti sa procesom zatvaranja deponije koja prijeti kako vodama, poljoprivredi tako i uopćeno eko sistemu naše općine, a to u najkraćem znači stanovništvu Bosanske Krupe. O ovoj temi zasigurno će biti u budućnosti govora ne samo na sjednicama vijeća već generalno i u stručnom i političkom dijelu javnosti, pogotovo što za zatvaranje deponije ovih razmjera nedostaju milioni. Sinoć se čuo iznos od 10 miliona maraka što je neuporedivo više u odnosu na Krivodol za koju nam je trebalo nepunih dva miliona. Iako je Turistička zajednica osnovana još 2017.godine ona nikad nije zaživjela u svom punom kapacitetu. Razlog je bio kriteriji za ispunjavanje uslova za rukovodeće organe koji su podrazumijevali sedam godina na rukovodećoj poziciji ugostiteljsko-turističkog smijera što je kadrovski gledano na našim prostorima jako teško bilo zadovoljiti. Izmjenama ovog zakona tek sad su se stvorili uvjeti da se ide i u konkretnu realizaciju oživljavanja turističkih zajednica po općinama i konačnog uvezivanja ugostiteljsko-turističkih radnika u jačanju turizma na području općine Bos.Krupa tako da su vijećnici sinoć prihvatili izmjene i dopune odluke o formiranju Turističke zajednice. Vijećnici sinoć nisu dali saglasnost na imenovanje direktora JP“Radio Bosanska Krupa“ ,jer je konstatovano, a na osnovu informacija koje su tražene od ovog javnog preduzeća, da firma finansijski stoji jako loše i da svako dodatno upošljavanje ovo preduzeće stavlja u još teži položaj te da vijeće kao njegov osnivač ne može podržati ovakav prijedlog. Pred vijećnicima je bilo još nekoliko tačaka koje se tiču izvještaja o radu i programu rada kako JOOU Bosanska Krupa, općinskog načelnika što je usvojeno bez diskusije, dok izvještaji Centra za socijalni rad i Centra za kulturu nisu dobili podršku, a podršku nije dobio ni program rada Centra za kulturu.O čemu se sve raspravljalo i kako je tekla ova maratonska sjednica poslušajte u nedjelju od 10 sati.

Podijeli ovaj članak