„Generacije“ -generacijama za drugačiji i ispunjen dan

Dodaj komentar
15 min. čitanja

Udruženje”Generacije” – Centar za unapređenje kvalitete života građana je tokom zadnjih dana priredilo još jednu, a  uvijek višeznačno važnu priliku, da,  ako ništa, promijeni dan svojim članicama, svojim sugrađanima i gostima poslijepodne ili veče, a vrlo često da i ugodi svima onima, koji u našoj maloj sredini nemaju tako često, ili skoro nikako, priliku uživati u nekim posebnim umjetnostima i Tako unijeti mir u svoju dušu, a ujedno biti sretan da ispred sebe imaš mlade ljude koji ti mogu podariti, recimo po sat vremena, u kom će se, u Generacijama slušati ozbiljna muzika, kako za mlade, tako i odrasle.

Što napisati kao uvod o svemu onome što Udruženje „Generacije „ radi i nije lako, jer malo koja nevladina organizacija ima toliko aktivnosti, primjerenih za sve uzraste –„generacije“ , a iza kojih ostaju rezultati, nove navike, novi odabiri za kvalitetno korištenje slobodnog vremena.

Zato smo i odlučili vam kazati da je predsjednica ovog udruženja Almira Šertović, o čijem radu, ma gdje bila  radila, može  pričati samo uspješnost, što se u narodu kaže, čega se god dohvatila-to je i pozlatila. Obrazovana, ambiciozna, sa životom na ovom tlu na kojem je naučila što je u ovom trenutku najpotrebnije za sadržajniji život svih generacija, iz projekta u projekat, sa svojim biranim timom, unosi nešto novo u poprilično jednolične živote stanovnika svoga grada.

Zbog toga smo napravili intervju s Almirom Šertović, ali prije toga izdvojili nekoliko posljednjih aktivnosti, da vidimo na kojim sve poljima djeluje ovo bosanskokrupsko udruženje.

Izdvajamo:

„U periodu od 01.12.2023.-30.04.2024.godine, Udruženje”Generacije” – Centar za unapređenje kvalitete života građana je implementiralo inicijativu pod nazivom “Tragovi ženskog aktivizma”, u okviru koje je izrađen leksikon Tragovi ženskog aktivizma sa svrhom promocije ali i dokumentovanja djelovanja i društvenog angažmana ženskih udruženja Bosanska Krupa. Također kreirana je i mreža ženskih organizacija i relevantnih žena predstavnica institucija, javnih ustanova i organizacija.“

…………..

„Ponosno ističemo aktivnost koja je realizovana u suradnji sa sjajnim učenicima, prosvjetnim radnicima i menadžmentom JU Prva Osnovna Škola i JU “Druga osnovna škola” u Bosanskoj Krupi a koji kontinuirano prate i aktivno učestvuju u različitim programima koje implementira Udruženje”Generacije” – Centar za unapređenje kvalitete života građana Ovom prilikom učenici su učestvovali u aktivnostima programa Kulture bih, u slobodno vrijeme a koji je podržan od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.“

……………..

„U okviru programa Kulture bih, u slobodno vrijeme u prostoru Udruženje”Generacije” – Centar za unapređenje kvalitete života građana realizuje se ciklus radionica za djecu i mlade. Radionice nude sadržaje koji djeluju poticajno za cjelokupni razvoj i osnaživanje a istodobno daju mogućnost sadržajnijeg provođenja slobodnog vremena. Zajedno uživamo u našim susretima četvrtkom Međusobna suradnja i osnaživanje predstavlja za Udruženje”Generacije” – Centar za unapređenje kvalitete života građana jednu od važnijih redovnih aktivnosti“

………………….

„Tavla i šah su cijenjene društvene igre koje zaslužuju promociju. Bilo je odlično tokom aktivnosti koji su proveli predstavnici Udruženja penzionera Bosanska Krupa sa predstavnicima učenika JU “Druga osnovna škola” kroz koju su učenici imali priliku upoznati historijat i pravila za tavlu i šah ali i samostalno ući u tok igre.

Važno je znati kako planirati slobodno vrijeme a program Kulture bih, u slobodno vrijeme podržan od Ministarstva civilnih poslova BiH, nudi različite aktivnosti za sve generacije. Hvala od svima na suradnji i učešću.“

…………………………

„Sjajni kreativni, edukativni i relaksirajući momenti tokom radionice za odrasle Program Kulture bih, u slobodno vrijeme koji provodi Udruženje”Generacije” – Centar za unapređenje kvalitete života građana uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH daje mogućnosti izbora sadržaja koji su povezani sa kulturom i slobodnim vremenom svih generacija“

…………………………..

„U protekloj sedmici imali smo priliku biti mala podrška sjajnoj Nadiri u njenoj odluci da aktivno djeluje i realizuje svoje poslovne planove. Radovat ćemo se opet ukoliko budemo imali priliku biti podrška ženskom aktivizmu u našoj zajednici.“

…………………………

U suradnji sa JU Umjetnička škola “Nusret Keskin – Braco” Bihać imamo priliku upoznati i čuti klasičnu muziku kroz izvedbe učenika na različitim muzičkim instrumentima.

I nastavićemo od ove posljednje aktivnosti,na kojoj je novinarka treće dobi stigla na kraj,jer vrijeme završetka prelomila u svojoj glavi kao vrijeme početka.Ali ispred nje su bili mladi momci i djevojke ,mladi entuzijasti koje je imala priliku slušati u njihovoj muzićkoj školi,poslušati utiske prisutnih i napraviti intervju sa predsjednicom Almirom Šerović.

Udruženje budućnosti,udruženje nasušne potrebe u ovom vremenu koje guta vrijeme,koje nameće brojne obaveze,pa recimo i opterećenja,traži svoj mir u jednom ovakvom udruženju i to kroz kreativni rad,razmišljanje,iskazivanje svojih sposobnosti,slušanje riječi stručnjaka za određene oblasti,za zabavu,naravno sve duboko protkano kulturom,umjetnošću i obrazovanjem.Jednostavno kroz slobodno vrijeme koje će članice obogatiti,olakšati i njihovu snagu,pa i ego ojačati kako bi sebe sa margina društvenog zbivanja prebacili na mjesto koje im u društvu pripada.

Intervju sa profesoricom Almirom Šertović

Dževada:Evo upravo poslije jedne divne večeri u kojoj smo slušali ozbiljnu muziku,  možda i najpriličniju nekako u ove dane i u ovo predvečerje.  Rijetkost u Bosanskoj Krupi, ali sve to što je rijetko i nađemo u udruženju generacije. Almira Šertović, malo smo kasnili, nismo sve čuli,  ali što kazati o ovoj prilici koju smo imali danas u ovom koncertu?

Almira-„Generacije“: Hvala najljepša za podršku medijsku i za promociju aktivnosti koju organizira odruženje Generacije.  Evo ove aktivnosti koje ste pomenuli, a to su koncerti klasične muzike za djecu i odrasle, smo realizirali danas u okviru programa kulture, u slobodno vrijeme. Kroz ovaj program koji je podržan od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, želimo promovisati slobodno vrijeme na način pronalaženja mogućnosti da se kvaliteta slobodnog vremena unaprijede.Kroz program smo ponudili nekoliko putovanja koje smo već realizovali sa odraslima i sa učenicima osnovnih škola.  Na tim putovanjima smo posjetili institucije kulture, vidjeli neke kulturne znamenitosti, a nakon toga smoimali niz radionica koje su vezane za kreativnost, za edukaciju i evo na kraju imamo i ove koncerte koji su se realizovali u suradnji sa umjetničkom školom „Nusret Keskin Braco“ Bihać, odnosno sa njihovim područnim odjeljenjem muzičke škole u Bosanskoj grupi.

Dževada: Almira, ovo je jedan posao budućnosti, odnosno vi ste začetnik tog dijela, da kažem, nečeg što je u ovom burnom i opterećujućem vremenu  najpotrebnije,ispunjavanja slobodnog vremena svih generacija, s akcentom možda i najvećim na srednju i onu malo višu dob koji u ovom vremenu vrlo često ostaju kući, uz onaj nestvarni život u serijama,uz sve teže vijesti,emisije o lošoj ekonomskoj situaciji,narušenom zdravlju,nepravdi,ljudi guge volju da djeluju,a znamo što znači neaktivnost i jednostavno zatvaranje u svoj dom.Je li vam to bio cilj, kada ste krenuli sa ovim udruženjem,  da pokušate, da kažemo tako, a da ne bude ružno, prevaspitati ljude i na neki način im dati priliku da oni sami budu dio aktivnosti koji će im uljepšati u jedan dan, dva dana, dovoljno deset dana u godini?

Almira „Generacije“:Pa ovako, mi već trajemo sedmu godinu i već smo sazreli kao udruženje na način da znamo šta želimo, a to je zaista da unaprijedimo kvalitetu ponude i sadržaja u našem gradu.  Uvijek nam je fokus slobodno vrijeme, jer nekako kada radimo znamo da smo onda

fokusirane na rad, ako imamo radne obaveze,  ako imamo neke obaveze koje nisu egzistencijalne,  ali su vezane za porodicu ili za neke druge obaveze,  to opet nije slobodno vrijeme.  Kada kažemo slobodno vrijeme,mislimo zaista na onaj komad dana kada mi imamo sami za sebe jedan sat,dva sata i tad onda ne znamo šta ćemo i to nekako prođe bez promišljanja koliko je potrebno to sebi vrijeme pokloniti i dođe drugi dan i tako ide to nekako kao u nekom točku i prosto želimo da se slobodno vrijeme planira kako se provesti i u tom planiranju onda da imaju neke mogućnosti, neke sadržaje, a kad se žele sadržaj onda smo mi tu kao udruženje da ponudimo nešto.

Kroz neku teoriju zdravlje je zaista povezano sa kreativnošću i onoliko koliko smo kreativni to smo zdraviji, jer se fokusiramo na neke dobre aktivnosti.  Tako da smatramo da ne samo što nudimo kreativnost,  mi nudimo i zdravlje.  Nadamo se da ćemo i dalje istrajati, mi nismo neki glomazni aparat,  mi nismo sa velikim aktivnostima, ali dovoljno imamo aktivnosti da trajemo i da naši sugrađani prepoznaju polako kvalitete naših aktivnosti i da nam se ili u kontinuitetu dolaze ili vraćaju ili se pojavljuju novi građani zainteresovani za naše aktivnosti i tu je nama sasvim u redu.

Ono što je jako bitno, rekli ste da niste glomazno udruženje,  ali vi ste za sve ove godine ostavili trag, dobili ste i priznanja,  bili ste koristnik projekata koji nije tako lako dobiti i za koje mora postojati znanje. Ako niste glomazni,  onda sigurno imate i stručno vodstvo i odabrali ste i ljude koji poznaju određene oblasti, koji mogu iznijeti radionice,  a i sami vi imate dovoljno kvaliteta da možete osvijetliti  na stručan način i približiti to ljudima koji nisu vaše struke.  Možda termin glomaza nisam dobro odebrala, ali evo nismo pre veliki i na taj način se i gledamo sami na sebe,  a što se tiče naših resursa,naši resursi jesu ljudski resursi  u smislu da zaista imamo suradnike i sveone osobe koje budu uključene  kao voditelji nekih naše aktivnosti, su kompetentne i dorasle svome poslo, da su tim aktivnostima.Zato i jesu naše aktivnosti uspješne,  jer ako su kreativne, onda su to kreativci iz lokalne zajednice koji su već osigurali se kvalitetom. Ako suobrazovne aktivnosti,  onda su to osobe koje imaju svoje obrazovanje,  kojeje isto na nivou u skladu sa aktivnostima koje vodi.  I ako su to kulturne aktivnosti, a to su stvari naše tri segmenta,  kultura, obrazovanje i socijalna aktivnost, ako su u pitanju kulturne,  onda su to isto osobe koje poznaju kulturu i koje će iznijeti aktivnosti na zanimljiv način i dostupan svim nama koji možda nemamo takve.

Obzirom na vaše ljudske resurse koje imate, mogli ste biti, da kažemo,  krema, udruženje koje okuplja ljude koji su samostručni. Međutim, vi vrlo radoste i u mjestnim zajednicama kod drugih udruženja surađujete, pokušavate da ih uvežete, da nađete tu zajedničku nit kako bi sva ta udruženja na neki način uzela i osnovnu nit iz vašeg, bez obzira što je njihov rad drugačiji. Moje lično mišljenje, a i stav nevladine organizacije,  jeste da smo svi jednako važni i zaista bez različitosti ne bi ni postojali.

Različitost je ta koja nas povezuje i koja nas snaži.  Svako udruženje, svaka nevladina organizacija koja je aktivna na području naše grada daje nemjerljiv doprinos u skladu sa onim što je njen fokus.  Spomenuli ste udruženja žena koja sjajno djeluju u našim mjestnim zajednicama i tu su

žene borci koje zaista se trude da u svoje mjestne zajednice  dovedu neke novine da ih održavaju živost i onaj impuls koji je jako potreban.Posebno u današnje vrijeme pasivnosti i neke rezignacije. Nečega što nikako ne liči na optimizam. Što ne liči na nas možda.Tako da svako udruženje koje djeluje je naš partner.  Svako udruženje kojedjeluje, bez obzira u kojim segmentima,  možemo da se povežemo.  Zato što razmišljamo široko i razmišljamo na način da svaka ljudska potreba zaslužuje da bude zadovoljena.Evo ja bi još rekla, hoće li se na godišnji odmor ili slijede još aktivnosti?  Hoćemo, moramo na godišnji odmor da bi se osvižili i mentalno,  i psihički, i fizički.  I krenuli onda, ako Bog da, na jesen sa nekim aktivnostima.  Jer aktivnosti udruženja generacije obično suintenzivnije jesen, zima, proljeće.A ljetu posvetimo prirodi i nekim vanjskim aktivnostima.

Dževada :Almira, hvala vam lijepo.  Hvala i nadamo se da će biti još mnogo prilika za mnoge ljude i žene.Prvenstveno koje će ovdje naći sat, dva vremena relaksacije,izdvojitisamo za sebe.  Mnogima je to potrebno.  Mnogi ne znaju iskoristiti svoje slobodno vrijeme ili ga koristiti na način na kako su oni navikli.A opet, društvo i druženje je ono što najviše zaliječi bolesti koja nastako nekako u ovo vrijeme kada se bočimo sa svim okolo stvarima koje bi željeli promijeniti,  a ne zavise od nas.  Jednostavno, kada su mnogi bez svoje djece koji su daleko ili nekih drugih stvari da nađu ovdje opuštanje i mir,  sreću, zadovoljstvo, da zapjevaju, da pokažu što znaju, da nauče nešto novo.Hvala vam lijepa.  Kad bude trebalo, biće više vremena, pa onda zovite, draga. Hvala vama.

Almira-„Generacije“:Samo za kraj bih rekla da naš fokus jesu i djeca i mladi,  naravno i odrasle osobe.  A što se tiče djeca i mladih, imamo raznolike sadržaje koje nekad su na mjesečnoj, ostale nekad na sedmičnom,  na nivou sedmice.  Tako da,zaista sve generacije imaju aktivnosti koje mogu da zadovolje njihove potrebe.Hvala vam.  Hvala još jednom na zanimanju za naše programe i rad.

Podijeli ovaj članak
Dodaj komentar
Pretplatite se
Obavijesti o
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare